Deadlinen för fakultetsrådsansökningar har flyttats till 11.4.

Vi fick tyvärr inte tillräckligt många ansökningar till fakultetsråden under den ursprungliga ansökningstiden. Ansökningar som vi har redan fått gäller fortfarande, och de som har redan lämnat sin ansökan behöver alltså inte söka på nytt. 

Fakultetsrådet ansvarar bl.a. för utveckling av fakultetens undervisning, besluter om utbildnings och undervisningsplanen, fastställer examensstruktur och lärandemål för examina. Till FPVs och FSEJs fakultetsråden väljs 5 studentrepresentanter samt 5 suppleanter. Till FNTs och FHPTs fakultetsråden väljs 4 studentrepresentanter och 4 suppleanter.  

Mer information

The new deadline for applications to faculty councils is moved to 11 April.

Under the application time we unfortunately did not get enough applications. Applications that we have already received are still valid, and those who have already applied don’t need to apply again.  

Faculty councils are responsible for development of education in faculties, decide on education and teaching plans, confirm structure of examination and learning goals for degrees. Faculty councils of FPV and FSEJ have 5 student representatives, and 5 deputies. Faculty councils of FNT and FHPT have 4 student representatives, and 4 deputies. 

More information

Students elected for the posts need to know Swedish quite well, as the administrative language of Åbo Akademi University is Swedish.