Åbo Akademis Studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2024 infaller årsfesten på lördagen den 17 februari 2024. Årsfesten ordnas i Åbo. 

Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2023. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra. 

Kårstyrelsen har på styrelsemöte 07/23 den 29 mars 2023 beslutat att lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk 2024, samt att fastslå ett arvode på 500 €. Årsfestmarskalken väljs på styrelsemöte den 26.4.2023, och i samråd med årsfestmarskalken väljer styrelsen årsfestkommittén på hösten. 

Intresseanmälningar kan sändas till styrelsemedlem Amanda Byskata, samarbete@studentkaren.fi. 

Intresseanmälan till årsfestmarskalk kan skickas in fram till den 24.4.2023 kl. 23.59. 

Every year, the Student Union of Åbo Akademi University celebrates its annual ball on the weekend closest to 18 February, which is the birthday of the university’s founder Per Brahe. The annual ball of 2024 will be celebrated on 17 February in Åbo. 

The Annual Ball Coordinator works closely with the Student Union’s Board and staff to coordinate the preparations for the annual ball. 

The Board of the Student Union has announced the position of Annual Ball Coordinator as vacant. Furthermore, the Board has determined a remuneration of 500 euros for the elected coordinator. The coordinator will be elected by the Board on 26 April. 

If you became interested, please send your application to Board Member Amanda Byskata, samarbete@studentkaren.fi 

The deadline for applications is 24 April at 11.59 p.m.