Under våren 2023 inleder Åbo Akademi arbetet med att uppdatera universitetets varumärke. Nu söker vi två studentrepresentanter för en referensgrupp.

Vi söker två studerande som är intresserade att delta i en referensgrupp, för att bidra med studerandeperspektiv gällande ÅA:s varumärke. Under projektets gång kommer personal och studerande att involveras, samt externa samarbetsparter höras. Referensgruppens arbete pågår under hela 2023 och antalen möten är max. 1–2/ månad. Anmäl ditt intresse om du vill delta i ett spännande och viktigt arbete!

Fritt formulerade intresseanmälningar kan skickas till ÅAS styrelsemedlem Amanda Byskata (samarbete@studentkaren.fi) fram till tis 14.3 kl. 23.59.

Åbo Akademi University is going to update the university’s brand identity. We are now looking for two student representatives for the reference group.

Åbo Akademi University will begin the planning of a new brand identity during the Spring of 2023.

The university is looking for two student representatives who want to give the students’ perspectives on the project. The project will be led in Swedish.

Send an application stating your interest to Member of the Board Amanda Byskata (samarbete@studentkaren.fi) on 14 March at 11.59 p.m. at the latest.