Fullmäktige väljer på sitt möte 3.3.2023 ordförande till två av våra utskott! Utskotten i fråga är det internationella utskottet och miljöutskottet.

Utskotten fungerar som stöd för styrelsens arbete. Utskotten sammanträder cirka en gång i månaden, eller enligt behov. För att kunna väljas till ordförande för ett utskott måste du vara kårmedlem.

Att agera som ordförande för ett utskott är ett ypperligt sätt att påverka ÅAS verksamhet! Vill du leda någondera av dessa utskott? Skicka in din fritt formulerade intresseanmälan till fo@studentkaren.fi senast den 2.3.2023 kl. 20.00.

The Student Union Council is electing Chairpersons for two of the Student Union’s committees on 3 March 2023.

The two committees are the international committee and the environmental committee.

To apply to the position you have to be a Student Union member. Apply by sending a message stating your interest to fo@studentkaren.fi. Deadline for the applications is 2 March 2023 8 p.m.

Miljöutskottet

Att vara ordförande för miljöutskottet var ett roligt och givande uppdrag. Man får träffa nya människor och diskutera viktiga och aktuella teman. Miljö och hållbarhet är viktiga ämnen, speciellt för studerande och det är viktigt att studentkåren jobbar för det.

En av de roligaste sakerna jag fick göra förra året var att vara med i styrgruppen för Finlands Studentkårers Förbunds projekt Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet. Genom projektet fick jag träffa studerande från andra studentkårer runt om i Finland och fick lära mig mer om hur studerande och studentkårer kan påverka i miljö- och hållbarhetsfrågor.
– Amanda Byskata, ordförande för miljöutskottet

Environmental Committee

Being the Chair of the Environmental Committee has been fun and rewarding. You get to know new people and discuss important and current events. Environment and sustainability are important topics, especially to students, and it is important that the Student Union supports it.

One of the best things I got to do last year was to be a member of the group organizing the Sustainability holds us up, uphold sustainability project lead by the National Union of University Students in Finland. Through the projects I got to meet students from student unions all over Finland, and got to learn more about how students and student unions can influence in environmental and sustainability issues.
– Amanda Byskata, Chair of the Environmental Committee

International Committee

I was delighted to be elected as the Chair of the International Committee in 2022. During this year, I could work in a multicultural environment, organizing events and fostering a sense of belonging of international students to the university. It not only helped me meet new people who inspired me a lot but also boosted my teamwork and communication skills.
– Mariana Moretti Carvalho, Chair of the International Committee