Havtornen firade 15 år som kårhus och idag lanserar vi den nya hemsidan som kommer att ersätta den 15 år gamla sidan! På den totalt förnyade havtornen.fi hittar du även ett nytt bokningssystem.

I samband med att Åbo Akademis Studentkår firade Havtornens 15 år som kårhus presenterades den nya hemsidan för första gången. Då i december var man ännu i utvecklingsskedet av hemsidan, men feedbacken på projektet var mycket positiv

Havtornens bokningskalender och information kring kårhuset har länge hittats på studentkårens egna hemsidor, och havtornens egen hemsida – havtornen.fi – har sedan länge legat inaktiv. Den egna hemsida lanserades då när man invigde Havtornen för 15 år sedan, men nu har vi äntligen blåst liv i den på nytt!

Från och med nu kan du alltså hitta historik och all information rörande Havtornen på ett och samma ställe – tillsammans med den nya bokningskalendern på havtornen.fi. Välkommen in!

Havtornen celebrated its 15 years as our student union building, and today we will launch a new website to replace the 15-year-old one. You can also find a new booking calendar on the renewed havtornen.fi.

When the Student Union of Åbo Akademi University celebrated Havtornen and its 15 years as a student union building, we presented a draft of the new webpage for the first time. Even if the project only were in the early stages, the feedback on the project was very positive.

Information and the booking calendar for the student union building have earlier been found on the student union website for years while havtornen.fi – Havtornen’s own website – has been dormant for a long time. Havtornen.fi was launched at the same time as the inauguration of Havtornen 15 years ago, and now it has gotten a new breath of life!

You can from now on find the history of and information regarding Havtornen all in one place – and of course: the all-new booking calendar at havtornen.fi. Welcome!