ÅA-studerande med grå HID-nyckel kommer framöver att ha tillgång till Geologicum dagligen mellan klockan 7.00 och 23.00.

Gelogicum är en plats för alla studerande och specialföreningar där man kan studera, ha möten, eller bara annars umgås med sina studiekompisar. Dessutom har 26 stycken specialföreningar sitt kansli i byggnaden.

För att få tillträde till Geologicum behöver man ha en grå HID-nyckel. Nyckeln kan man skaffa gratis via fastighetsservicen vid Gripen. Nycklar beställs via en e-blankett. Med HID-nyckeln får man dagligen tillträde till Geologicum kl. 7.00–23.00 (även på veckoslut och på helgdagar).

Students at Åbo Akademi University with a gray HID key will have access to Geologicum every day between 7 a.m and 11 p.m.

Among other things, 26 student associations have their offices in Geologicum. In addition to that, the venue has both public and bookable spaces. These are perfectly suited for both socializing and studying.

A gray HID key is needed in order to get access to Geologicum. You can obtain the HID key for free from the Facilities Management in Gripen building. The key can be ordered via an e-form. With the HID key you get access to Geologicum every day (weekends and public holidays included) from 7 a.m. to 11 p.m.