Efter flera års paus ordnar ÅAS, tillsammans med TYY och TUO, äntligen Fastlaskiainen på det traditionsenliga sättet, dvs. med pulkaåkningstävling på Vårdberget! Efter tävlingen blir det After Pulka på Kåren.

Fastlaskiainen går i år av stapeln den 21 februari och pågår från ca. kl. 14 till 16. Evenemanget är gratis för publiken och ingen förhandsanmälan krävs. Efter tävlingen öppnar Kåren sina dörrar för After Pulka. Du hittar Fastlaskiainen även på Facebook.

Alla specialföreningar under ÅAS, TYY och TUO är välkomna att delta i pulkatävlingen avgiftsfritt! Anmäl er förening via blanketten i Lyyti.

Vad är Fastlaskiainen?

Eftersom evenemanget inte ordnats på plats sedan 2020, är det kanske dags för en kort sammanfattning:

Traditionsenligt ordnas Fastlaskiainen på fastlagstisdagen på Vårdberget i Åbo i form av en pulkaåkningstävling mellan olika specialföreningar. ”Pulkabacken” är den asfalterade backe som leder nedåt från observatoriet mot sommarteatern. Det lönar sig att ta i beaktande möjligheten att det inte finns snö på tävlingsdagen.

Deltagande föreningar har en möjlighet att under åkandet få musik spelad från arrangörernas högtalare. Varje förening har ett åk ned för backen, och vad som räknas som pulka har traditionellt tolkats ganska fritt. Dock måste minst en (1) person finnas i pulkan under hela åkturen. Vinnaren bestäms på basis av själva pulkan, åkningen, temat och den allmänna fiilisen! De pulkor som når ”top 3” åker även en andra åkning, finalåkningen.

After Pulka på Kåren

After Pulka på Kåren startar direkt efter pulkatävlingen. På Kåren är det möjligt att spela biljard, beerpong o brädspel på Kårens andra våning. På baren får du köpa öl, shottar, energidryck och kakao m.m. till studerandepris.

Kåren är tyvärr inte tillgänglig då det finns trappor upp till andra våningen. Vid behov av tillgänglig ingång, var i kontakt med studentkultur-abo@studentkaren.fi.

After a long break, ÅAS, TYY and TUO are finally organising Fastlaskiainen again. This year, Fastlaskiainen takes place 21 February, from 2 p.m. to about 4 p.m.

Fastlaskiainen is a tradtional sled competition between student associations, and it will be held on Vårdberget, Åbo. The event is free of charge for the audience, and no registration is needed. ”After Sled” will be organised at Kåren right after the sled competition. You can also find Fastlaskiainen on Facebook.

All sub-associations of ÅAS, TYY and TUO are welcome to participate free of charge. Registration for associations happens via our Lyyti form.

What is Fastlaskiainen?

As the event has not been held in its traditional form since 2020, a short recap might be in place:

Traditionally, Fastlaskiainen is held on Shrove Tuesday, as a sled competition between student associations. The hill the sleds will ride down along is paved, so you should be aware of the possibility that there is no snow present on the day of the competition.

The associations have the possibility to have music being played from the organizer’s speakers during their hill ride. Every association has 1 ride down the hill, and what counts as a sled has traditionally been relatively subjective. However, at least one (1) person must be in the sled during the whole ride. The winner is chosen based on factors such as the sled, the theme of the sled and the atmosphere. The sled should also be able to stay intact for two rides, because the top 3 best sleds will be asked to ride down one more time for the finale.

After Pulka (or After Sled) at Kåren

After Pulka at Kåren begins right after the sled competition. You can play billiard, beer pong, and board games on the second floor at Kåren. You can also buy beer, shots, energy drinks and hot chocolate at a student-friendly price at the bar.

The Kåren building is unfortunately not accessible because of the staircase to the second floor. If you need accessible entrence, please contact evenemang-abo@studentkaren.fi.