Efter flera år av virtuella versioner av Fastlaskiainen får vi nu fira detta fartfyllda evenemang traditionsenligt. Tillsammans med SSHV och Novium ordnar vi denna pulkatävling vid Fiskstrandens pulkabacke. Efter att ha stått ute i kölden under dagen fortsätter evenemanget senare på kvällen inne på nattklubben Fontana.

Fastlaskiainen i Vasa 2023 går av stapeln samma dag som i Åbo, det vill säga 21.2. Pulkatävlingen pågår mellan kl. 13 och 15 vid Fiskstranden på Strandgatan 14. Pulkatävlingen består av två olika kategorier, en för föreningar och en för övriga studeranden. Under pulkatävlingen får vi även musikunderhållning av DJ Okki. Efter att pulkatävlingen är avgjord har vi några timmars paus innan festen drar igång kl. 22 vid nattklubben Fontana. Där kommer vi att kora vinnarna av årets Fastlaskiainen.

Här kommer en liten genomgång av tävlingarna

Pulkatävling för föreningar

Föreningarna tävlar mot varandra om titeln bästa pulkan. Med titeln avses den snyggaste och den snabbaste pulkan. Pluspoäng för bra fiilis. För att pulkaåket ska vara godkänt måste åtminstone en (1) person befinna sig i pulkan under hela åkturen. Anmälning via länken i Lyyti.

Pulkatävling för övriga studeranden

Du läste rätt. Nu kan du och ditt kompisgäng vara en del av detta fartfyllda evenemang! Ni tävlar om samma titel som föreningarna, det vill säga bästa pulkan. Samma regler gäller, bortsett från att tävlingen sker studeranden emellan. Det finns ett begränsat antal platser, först till kvarn. Anmälning via länken i Lyyti.

After several years of virtual versions of Fastlaskiainen, we now get to celebrate this speedy event according to tradition. We will organise this sledding competition, together with SSHV and Novium, at Fiskstranden’s sledding hill. After standing out in the cold during daytime, this event continues later in the evening indoors at the nightclub Fontana.

Fastlaskiainen in Vasa 2023 takes place on the same day as in Åbo, and that will be 21 February. The competition will be held from 1 p.m. to 3 p.m. at Fiskstranden on Strandgatan 14. The sledding competition consists of two different categories, one for student associations and one for other students. During the sledding competition, we also get musical entertainment from DJ Okki. After the sledding competition is over, we have a few hours break before the party starts at 10 p.m. at Fontana nightclub. There we will crown the winners of this year’s Fastlaskiainen.

But what if you’ve never heard of Fastlaskiainen?

No worries! Here follows a little info package, just for you:

Sled competition between student associations

The associations compete against each other for the title of best sled. The title refers to the best looking and the fastest sled. Plus points for good vibes. For the sled ride to be approved, at least one (1) person must be in the sled during the entire ride. Registration through the link in Lyyti.

Sled competition for students

You read that right. Now you and your group of friends can be a part of this speedy event. You are competing for the same title as the associations, i.e., best sled. The same rules apply, except that the competition takes place between students. There is a limited number of entries, first come, first served. Registration through the link in Lyyti.