ÅAS söker nu en chefredaktör för att tillsammans med en redaktion sammanställa Studentkårens traditionella wapptidning Errores S:tae Valpurgis som ges ut den 30 april 2023.

Chefredaktören leder redaktionens arbete och ansvarar för koordinering av allt som har med tidskriften att göra, såsom ekonomi, tidningens innehåll med mera. Studentkårens styrelse utser chefredaktören. Redaktörerna utses senare på chefredaktörens förslag.

Redaktionens arvode utgår såsom vinstandel motsvarande två tredjedelar av det eventuella överskott som tidskriften inbringat.

ÅAS erbjuder ett intressant och utmanande förtroendeuppdrag i en ungdomlig och kreativ arbetsmiljö. Förtroendeuppdraget som chefredaktör förutsätter initiativrikedom, stresstålighet, noggrannhet, förmåga att arbeta effektivt och systematiskt samt samarbetsförmåga.

Ansökningar bör vara kommunikationsansvariga Amanda (samarbete@studentkaren.fi) tillhanda senast den 13 februari kl. 12.00.

För mera information vänligen kontakta ÅAS kommunikationsansvariga Amanda Byskata (samarbete@studentkaren.fi) eller läs reglemente för Errores S:tae Valpurgis.

De senaste årens Errores finns att läsa här.

The Student Union seeks an Editor-in-Chief to write the traditional Student Union Walpurgis journal Errores S:tae Valpurgis together with an editorial staff. The journal will be released 30 April 2023.

Editor-in-Chief is in charge of the editorial staff’s work and is responsible for coordinating the making of the journal, such as the economy, the contents of the journal etc. The Student Union chooses the Editor-in-Chief. The editorial staff will be chosen based on the Editor-in-Chief’s suggestions at a later time.

The editorial staff will get an honorary which originates from two thirds of the possible economical surplus that the journal will generate.

The Student Union provides an interesting and challenging position of trust in a youthful and creative working environment. Desired abilities for the position as Editor-in-Chief include creativity, stress resilience, accuracy, efficiency, being systematic and the ability to cooperate.

Applications should be sent to the Member of the Board responsible for Communication Amanda (samarbete@studentkaren.fi) at latest 13 February 2023 at noon.

For more information, please contact Amanda Byskata (samarbete@studentkaren.fi).

Note that Errores is usually published in Swedish.

Latest Errores can be found here.