ÅAS 104:e årsfest flyttas till 23 september.

På grund av externa orsaker utanför ÅAS kontroll har styrelsen på sitt möte den 18.1.2023 beslutat att flytta på årsfesten till 23 september 2023. Årsfesten kommer att ordnas i Vasa som tidigare planerat. Mer information om årsfesten kommer att publiceras under våren.

På Per Brahes födelsedag, 18 februari, kommer ÅAS ordna det traditionsenliga fantåget till Per Brahes staty i Åbo.


Frågor kan riktas till
Studentkårens generalsekreterare Veera Gustafsson
tfn. 02 215 4652, e-post gs@studentkaren.fi

The Student Union of ÅAU’s (ÅAS) 104th annual ball got rescheduled to 23 September.

Due to external reasons beyond ÅAS’s control, the Board has, in its meeting 18 January 2023, decided to reschedule ÅAS’s 104th annual ball to 23 September 2023. The annual ball will be organised in Vasa as previously planned. We will publish more information about the annual ball during the spring.

The traditional procession of the flags will be organised 18 February, on Per Brahe’s birthday, in Åbo.


Questions can be directed to
Secretary General Veera Gustafsson
tel. 02 215 4652, e-mail gs@studentkaren.fi