Åbo Akademis Studentkår
Pressmeddelande 1.12.2022
Fritt att publiceras

Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) fullmäktige har idag 1.12.2022 på sitt möte valt ett nytt presidium och en ny styrelse som består av styrelseordförande samt sju styrelsemedlemmar. Ytterligare valdes ordförande, en expertmedlem och en medlem till ekonomidirektionen.

Till ÅAS styrelseordförande för år 2023 valdes Nicolina Nordman. Nordman är femte årets samhällsvetenskapsstuderande med nationalekonomi som huvudämne. Nya ordförande är 24 år gammal och hemma från Kristinestad. Hon har varit aktiv i sin egen ämnesförening där hon fungerat bland annat som styrelseordförande. Nordman har även varit med i ÅAS fullmäktige och fungerat som studentrepresentant i fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

– Under kommande år med riksdagsval och fortsatt arbete med Åbo Akademis fastighetsplan är det extra viktigt att ÅAS är med och gör studeranden hörda, skriver Nordman i sin ansökan.

Som styrelseordförande ska Nicolina Nordman koncentera sig på studerandes välmående samt jobba för mer synlighet för ÅAS för att öka insynen i vad studentkåren håller på med. Även jämlikheten mellan campusarna i Vasa och Åbo är en hjärtefråga för Nordman.

Till styrelsens vice ordförande valdes Kajsa Viitamäki och som övriga medlemmar i styrelsen Pernilla Bagge, Vanessa Björklund, Leia Boullenger, Amanda Byskata, Casimir Ruohomaa och Lina Sjöberg. Av dessa kommer Bagge, Björklund och Sjöberg jobba i Vasa och Boullenger, Byskata, Ruohomaa och Viitamäki i Åbo. Styrelsen kommer att dela upp de olika posterna på sitt konstituerande möte.

Nytt presidium samt ordförande, expertmedlem och medlem till ekonomidirektionen

På sitt möte valde fullmäktige idag även ett nytt presidium. Ines Latvala (De Rättvisa) valdes till fullmäktigeordförande, Jonne Kunnas (FNT-listan) till första vice ordförande och Herman Björk (Gemensamma Vasa) till andra vice ordförande.

Till ordförande för ekonomidirektionen valdes Samuel Skrifvars och till medlem Rasmus Kupi som har fungerat som fullmäktigeordförande 2022. Robert Wetterstein fortsätter som expertmedlem i ekonomidirektionen.

Frågor kan riktas till
Studentkårens generalsekreterare Veera Gustafsson
tfn. 02 215 4652, e-post gs@studentkaren.fi

The Student Union of Åbo Akademi University
Press release, 1 December 2022
For immediate release

The Student Union of ÅAU’s (ÅAS) Student Union Council has on their meeting on 1 December 2022, elected a new Presidium for the Student Union Council, a new Student Union Board, and a new Chair for the Financial Board. Furthermore, were a Member and an Expert Member for the Financial Board elected.

Nicolina Nordman, a 24-year-old student in Social Sciences, was elected as the Chair of the Board 2023. Nordman has been active in the subject association SF-Klubben, been a member of the Student Union Council and a student representative in the Faculty Council for the Faculty of Social Sciences, Business and Economics.

Nordman writes in her application that she thinks it is extremely important that ÅAS makes the students’ voice heard because of the Parliamentary Elections and Åbo Akademi University’s property plan. Norman also wants to concentrate on the students’ well-being and increase ÅAS visibility in social media.

The Vice-Chair 2023 is Kajsa Viitamäki and the other Board Members are Pernilla Bagge, Vanessa Björklund, Leia Boullenger, Amanda Byskata, Casimir Ruohomaa and Lina Sjöberg. Bagge, Björklund and Sjöberg are going to work in Vasa, and Boullenger, Byskata, Ruohomaa and Viitamäki in Åbo.

New Presidium, and new Chair, Expert Member and Member of the Financial Board

The new Chair of the Student Union Council is Ines Latvala (De Rättvisa), the first Vice-Chair is Jonne Kunnas (FNT-listan), and the second Vice-Chair is Herman Björk (Gemensamma Vasa).

Samuel Skrifvars was elected as the Chair of the Financial Board. Rasmus Kupi was elected as a Member and Robert Wetterstein as an Expert Member of the Financial Board.

Questions can be directed to
Secretary General Veera Gustafsson
tel. 02 215 4652, e-mail gs@studentkaren.fi

Nya förtroendevalda står framför en gammal väggmålning, tittar mot kameran och ler.
Från vänster till höger: Rasmus Kupi, Amanda Byskata, Herman Björk, Ines Latvala, Jonne Kunnas, Leia Boullenger och Nicolina Nordman