Åbo Akademis Studentkår sorgflaggar fredagen den 7 oktober

Åbo Akademis Studentkår sorgflaggar fredagen den 7 oktober, vid Kåren i Åbo, för att hedra minnet av en avliden student. Våra tankar går till sörjande familj, anhöriga och vänner. De närmaste i studiegemenskapen har meddelats skilt och har blivit erbjudna stöd.

Om du känner att du behöver hjälp eller stöd kan du vända dig till:

Mieli:s kristelefon

Studentprästerna

Studiepsykologerna

Studenthälsan

The Student Union will flag at half-mast on Friday, October 7, in Åbo

The Student Union buildning Kåren in Åbo will flag at half-mast on Friday, October 7, to honor the memory of a departed student. Our thoughts go to grieving family, relatives and friends. Those closest in the study community have been informed and offered support.

If you feel that you require help or support you can turn to:

Mieli:s crisis helpline

The Student Priests

The Study Psychologists

The Student Health Services