Vill just du vara med och ordna ÅAS nästa årsfest?

Alexandra Westerlund kommer att fungera som årsfestmarskalk för ÅAS 104:e årsfest som ordnas i februari 2023 i Vasa. Nu söker Alexandra efter sin årsfestkommitté som kommer att vara med och göra årsfesten till ett hejdundrande evenemang!

Vi skulle gärna se att båda verksamhetsorterna (Vasa och Åbo) finns representerade i årsfestkommittén. Skriv en fritt formulerad ansökan och skicka in den senast söndag 13.11 kl. 23.59 till styrelsemedlem Esther Djupsund esther@studentkaren.fi . ÅAS styrelse väljer personerna till kommittén i samråd med årsfestmarskalken.

Would you be excited to participate in organising the Student Union of ÅAU’s (ÅAS) next annual ball?

The coordinator for ÅAS 104th annual ball will be Alexandra Westerlund. The annual ball will take place in Vasa in February 2023. Alexandra is now looking for members for their annual ball committee that will help make the annual ball festivities unforgettable.

We would like to have both of the Student Union’s ”hometowns”, Vasa and Åbo, be represented in the committee. Write an application and send it in no later than Sunday, 13 November, at 11.59 p.m. to ÅAS member of the Board Esther Djupsund esther@studentkaren.fi. The Board will choose the members for the committee together with the annual ball coordinator.

Please not that some proficiency in Swedish is needed because the documentation of previous annual balls is in Swedish.