Kårkalendrarna har äntligen anlänt till servicepunkterna. Kom och hämta din exemplar – gratis!

Servicepunkten i Vasa håller undantagsvis stängt idag, 5.9, men vanligtvis har båda ÅAS servicepunkter (Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa) öppet måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 12–15. Välkommen!

The Kårkalenders, calendars for the academic year, have finally arrived to our service points. Come and get yours – for free!

The service point in Vasa will be closed today, 5 September, but normally both of the Student Union’s service points (Kåren in Åbo, and Havtornen in Vasa) are open on Mondays, Wednesdays and Thursdays from noon to 3 p.m. Welcome!