Åbo Akademis Studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2023 kommer årsfesten att firas den 18 februari i Vasa.

Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2022. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Kårstyrelsen har på styrelsemöte 12/22 den 21 september 2022 beslutat att lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk 2023, samt att fastslå ett arvode på 500 €. Årsfestmarskalken väljs på styrelsemöte den 19.10.2022, och i samråd med årsfestmarskalken väljer styrelsen årsfestkommittén hösten.

Intresseanmälningar kan sändas till styrelsemedlem Esther Djupsund, esther@studentkaren.fi.

Intresseanmälan till årsfestmarskalk kan skickas in fram till den 17.10.2022 kl. 23.59.

Every year, the Student Union of Åbo Akademi University celebrates its annual ball on the weekend closest to 18 February, which is the birthday of the university’s founder Per Brahe. The annual ball of 2023 will be celebrated on 18 February in Vasa.

The Annual Ball Coordinator works closely with the the Student Union’s Board and staff to coordinate the preparations for the annual ball.

The Board of the Student Union has announced the position of Annual Ball Coordinator as vacant. Furthermore, the Board has determined a remuneration of 500 euros for the elected coordinator. The coordinator will be elected by the Board on 19 October.

If you became interested, please send your application to Board Member Esther Djupsund, esther@studentkaren.fi.

The deadline for applications is 17 October at 23.59 p.m.