Bästa studerande, både nya och äldre, nu är det dags att inleda studieåret. För gulisarna är självklart det mesta nytt och spännande, men just nu befinner vi oss i en situation där vi inte har bara en utan fyra årskurser som inte har fått uppleva ett helt vanligt studieår. Det är en stor majoritet av alla nuvarande studerande. 

Har du ingen aning om i vilket utrymme din nästa föreläsning hålls så ska du inte oroa dig, högst antagligen vet inte de flesta andra heller. Var inte rädda för att fråga om hjälp oberoende vad det handlar om, det är det enda sättet man kan lära sig. 

Och ni bästa äldre studerande, känner ni att ni borde veta mer än ni vet och känner ni att ni har gått miste om en stor del av er studietid? Inte då heller ska ni oroa er, nu ska vi helt enkelt ta och leva hösten som om den vore vår gulishöst, sträva efter att lära känna nya människor och vara helt okej med att vara lite yra ibland. Delta på evenemangen som ordnas och be studiekompisen från kursen med och luncha eller med på motionsstunden. Det finns något för alla. 

Nu ska vi ta igen det vi har missat och uppleva en fantastisk start på studieåret tillsammans! Vi ses i vimlet och ta kontakt med låg tröskel om det är något ni undrar över. 

Veera Granroth 

Styrelseordförande, Åbo Akademis Studentkår 

Dear students, both younger and elder, now it is time to start the semester. For the first-year students, it is clear that the most things are new and exciting, but now we are in a situation where we don’t have just one but 4 grades that haven’t had the opportunity to experience a normal year of studies. That is a huge majority of all the students. 

Do you not have any idea in which room your next lecture is, don’t worry, most of the others don’t probably know it either. Don’t be afraid to ask regardless of what it is about, that is the only way you will learn. 

And you, dear older students, do you feel like you should know more than you know and do you feel like you missed out on the biggest part of your studies? You shouldn’t worry in that case either, now we just have to take back the time we have lost and make the best of it. Let’s live this semester like we all were first-year students again, meet lots of new people and accept the fact that sometimes all of us are a little bit lost. Take part in the different events organised by our associations, and ask your study mates from your course to join you at lunch or the sports event in the evening. There is something for everyone. 

Now it is time to take back the time that we missed and experience a great start to the semester together. Let’s meet at campus and at events, and please contact us with a low threshold if you are wondering anything. 

Veera Granroth 

Chair of the Board, The Student Union of ÅAU