Stödtjänster för studerande under sommaren

Många känner ensamhet och oro under sommaren, vi har därför samlat olika stödtjänster som finns tillgängliga för unga och studerande under sommaren. Du hittar även information om sommarstöd och sommarjobb.

Om du behöver akut hjälp, ta dig till din närmaste akutmottagning eller ring 112.

Studentprästerna
Under sommaren om det är någonting som du har i dina tankar som du skulle vilja diskutera kan du även kontakta studentprästen Mia Pusa (Åbo) eller Hanna Jern (Vasa).
Mias uppgifter är: mia.pusa@evl.fi, 040-3417296.
Mia deltar i en konferens i Sheffield den 12.6.-17.6.och har sommarsemester den 22.6.-17.7. och den 1.8.-14.8.

Några saker om samtalshjälp:
Samtalshjälp erbjuds alla studerande, doktorander och personal vid Åbo Akademi.
Du behöver inte vara medlem i kyrkan och inte heller vara religiös alls. Det som diskuteras baserar sig till det som du vill prata om.
Studentprästen respekterar alltid allas världsåskådningar, kulturella bakgrunder, kön, sexuella läggningar eller politiska/idéella föreställningar.
Samtalen förs under tystnadsplikt och kostar ingenting. Mia pratar svenska, finska och engelska.
Diskussionen kan föras via telefon, digitalt eller i ett personligt möte som kan även vara en samtalspromenad.

Hanna Jern når du på hanna.jern@evl.fi eller 044 480 8327, i regel får man en tid att prata inom en vecka.

Studiepsykologerna vid Åbo Akademi
Studiepsykologerna finns till hands för alla Akademins examensstuderande och hjälper till när man fastnat i studierna. Till studiepsykologerna kan du boka tid då du behöver stöd i frågor som gäller t.ex. studiemålsättningar, studiemotivation, tidshantering, stress, svårigheter med avhandlingen och andra frågor som är kopplade till studierna.
Studiepsykologerna i Åbo är tillgängliga under juni och augusti.
Du når studiepsykologerna i Åbo bland annat via denna mejl: studiepsykolog@abo.fi

Tidsbeställning per e-post eller telefon. Då du bokar tid till studiepsykolog per e-post, kom ihåg att inte inkludera känslig information i dina meddelanden!

SVHS
SHVS betjänar studerande under hela sommaren 2022!

ÄrligtTalat-chatten
Ärligt talat är en gratis stödchatt för dig som är finlandssvensk 13-29 år. Här kan du chatta helt anonymt med professionella handledare.

Sommarens öppettider
Juni: Må–Fre kl. 9–12 och Må-To kl. 19–22
Juli: Må–To kl. 19–22
Augusti: Må–Fre kl. 9–12 och Må–Fre kl. 19–22
Länk till chatten.

Luckans chatt- och telefonkalender samlar alla aktörer som erbjuder chatt- och telefonstöd till barn och unga på svenska i Finland. Länk till kalendern.
Kalendern samlar alla nationella chatt- och telefontjänster på svenska i Finland för dig som är ung och ung vuxen. Tjänsterna kan stödja och hjälpa dig i olika livssituationer eller kriser.

MIELI rf:s kristelefon
Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Ifall det finns kö när du ringer så rekommenderar vi att prova pånytt om några minuter.
Tel: 09 2525 0112
Telefonjouren är öppen:
må och ons kl. 16–20
tis, tors och fre kl. 9–13
Den finskspråkiga kristelefonen håller öppet alla dagar hela dygnet på 09 2525 0111.
Mer information hittar du på hemsidan.

Digitala kriscentret Valo
Det digitala kriscentret Valo erbjuder riksomfattande samtalsstöd på svenska via video- eller telefonsamtal.
Länk till hemsidan.

Helsingforsmissionen
Vem som helst kan känna sig mer eller mindre ensam.
Du som är 12–29 år, vi finns här för dig.
Länk till hemsidan.

Utan sommarjobb denna sommar?
Läs mer om vilka stödmöjligheter som finns tillgängliga från FPA. FPA betjänar också under sommarmånaderna.

Sommarjobbarinfo maj – augusti
Få råd och stöd i dina frågor som berör din sommararbetsplats.

Intresserad av att studera i sommar?
Öppna universitetet erbjuder både när och distansstudier under sommarmånaderna.
Klicka här för att se sommarkurserna för 2022.

Services and support during the summer months

Many feel lonely and anxious during the summer, we have gathered various support services that are available during the summer.

In case of emergency, seek out your closest emergency room or call 112.

Student Chaplains
If there is something on your mind during the summer that you would like to discuss, cyou can contact student chaplains Mia Pusa in Åbo or Hanna Jern in Vasa.
Mia´s details are: mia.pusa@evl.fi , 040-3417296.
Mia is attending a conference in Sheffield on 12/6-17/6 and has summer holidays on 22/6-17/7 and 1/8-14/8.

Hanna´s details are: hanna.jern@evl.fi , 044-4808327.

Study Psychologist
The study psychologists are available to all graduate students and help them when they get stuck in their studies. You can make an appointment with the study psychologists when you need support with issues such as study goals, study motivation, time management, stress, difficulties with your dissertation and other issues related to your studies.

In Åbo, the study psycholgists are Klara Schauman-Ahlberg and Sabina Nickull.  E-mail:  studiepsykolog@abo.fi

Please make appointments by e-mail or by phone. Please do not include sensitive information in the e-mails!

Mieli ry’s English Crisis Helpline
Phone number: +358 9 2525 0113 or you can also reach them through Whatsapp +358 40 195 8202. You’ll find their opening hours and more information on their website.

HelsinkiMissio
Crisis Services for Youth provides free and short-term counselling for young people, aged from 12–29. You don’t need any referral note or diagnosis, you don’t need to live in Helsinki and, if you want, you can talk anonymously.
Link to their website here.

Summer job helpline May – August
Receive help and advice on matters related to summer employment.
Link to website here.