För att stödja en mångsidig verksamhet på campus har Åbo Akademi budgeterat ett årligt anslag på 15 000 € för ”Studentföreningarnas verksamhet”.

Medlen beviljas till olika sorters studentföreningsverksamhet. Vikt ges åt verksamhet som är inkluderande och bidrar till en synlig studentföreningsverksamhet vid Åbo Akademis campus i Åbo och Vasa. Medel kan enbart beviljas åt registrerade föreningar, som innehar specialföreningsstatus vid Åbo Akademis Studentkår.

Ansökningsdeadline är i år den 15.6.2022!

Läs mera om hur ni ansöker här [länk till ÅA:s intra] och kika gärna på exempelansökningarna för hjälp och inspiration.

Kontakta studentcampus@abo.fi om du har frågor.

Åbo Akademi University has budgeted an annual grant of 15 000 € to support the student associations.

Any association that has the sub-association status of the Student Union of ÅAU (ÅAS) has the right to apply for the grant for different kinds of activities that are inclusive and contribute to noticeable student association activities on ÅAU’s campuses in Åbo and Vasa.

The deadline for this year’s applications is 15 June 2022!

Read more here [link to ÅAU’s intra page – in Swedish] and contact studentcampus@abo.fi if you have any questions.