Aprilskämt

Alla distansmöten som Studentkåren deltar i kommer hädanefter drivas med grön el. Den gröna elen produceras av styrelsemedlemmarna samtidigt som de deltar i distansmötena. I varje mötesrum på Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa har det installerats en motionscykel som kopplats till en elgenerator. Generatorn driver sedan en laptop där mötena hålls. 

Redan efter en veckas användning kan man se att ÅAS koldioxidavtryck minskat markant efter att vi börjat följa principen för hållbara mötesrum. En oväntad konsekvens är att mötena samtidigt blivit kortare, vilket effektiverat styrelsens tidsanvändning. Styrelsen har också kommit i bättre form och orkar därför med mera intressebevakning. 

– Stora samhälleliga förändringar behövs för att minimera effekterna av den globala uppvärmingen, men det känns ändå bra att hjälpa till lite extra. Motion och intressebevakning är två sidor av samma mynt, tycker styrelsemedlem Emma Andersson. 

Förutom att styrelsen använder sig av motionscyklar, används roddmaskinen flitigt av personalen på morgnarna för att koka det rättvisemärkta kaffet. ÅAS generalsekreterare Veera Julin menar att de anställda är på ännu bättre humör på måndagsmorgnar då de fått syre till hjärnan och kan avnjuta det efterlängtade kaffet. 

– Under pandemin har jag ändå jobbat varje dag i sportkläder så lämnar gärna tråkig kontorsklädsel för gott och satsar på arbetsvälmående genom grön muskelel, säger studentombud Petra Lindblad. 

1st April joke

All distance meetings the Student Union (ÅAS) participates in will be powered by green electricity. The electricity will be produced by the Board members, while they are participating in the distance meetings. Every conference room in both ÅAS buildings, Kåren in Åbo and Havtornen in Vasa, have gotten their own exercise bikes connected to a generator. The generator then powers up a laptop, where the meeting can be held.  

After only a week’s usage, ÅAS’ carbon footprint has already been reduced drastically as a result of applying the principle of sustainable conference rooms. An unexpected consequence is that the meetings have become shorter, which has made the Board’s time management more effective. The Board has also improved their health, thereby coping with more advocacy work.  

–Big societal changes are needed to minimize the effects of global warming, but it still feels good to contribute a bit on the way. Exercise and advocacy work are two sides of the same coin, ponders Board Member Emma Andersson.  

While the Board members use exercise bikes, the ÅAS staff prefer the rowing machine to make the Fairtrade coffee. According to Secretary General Veera Julin, the employees are in an even better mood on Monday mornings after getting oxygen flowing in their brains and enjoying the sought-after coffee. 2 

–During the pandemic, I have been working in sportswear anyways. Therefore, I will happily leave office attire for good and invest in well-being through green muscle-electricity, says Students’ Rights Expert Petra Lindblad.