Känner du att pandemin har satt käppar i hjulet för dina studier? Är du osäker på vart du ska vända dig? Undrar du hur du hittar till olika ställen på campus? Vi vill hjälpa till och ge dig en Omstart!

Måndag 11.4 och tisdag 12.4 ordnas olika pop-ups, informationstillfällen och annat program i både Åbo och Vasa. Kom och friska upp ditt minne och träffa dina medstuderande. Alla studerande vid ÅA är välkomna! Facebook-evenemanget hittar du här.

(Programmet nedan uppdateras regelbundet så håll utkik.)

Program i Vasa (Foajén)

Måndag 11.4

 • ÅAS pop-up
 • Nystart kl. 10–14
 • ÅAU Sport kl. 10–14
 • Studenthälsan kl. 11-13
 • Project Liv kl. 10–14
 • Campus Crawl: hela dagen
 • Specialföreningsmässa kl. 10–14 i Foajén och akademisalen i Academill

Tisdag 12.4

 • ÅAS pop-up
 • Arbetsforum kl. 10–14
 • Biblioteket:
  • Infotillfälle (SV/EN) kl. 10.15–10.45
  • Pop-up kl. 10-14
 • Campus Crawl: hela dagen
 • Ärligt talat pop-up kl. 10–14
 • Kvällsprogram vid Havtornen kl. 18–21

Program i Åbo

Måndag 11.4 (pop-ups i Arken & kvällsprogram på Kåren)

 • ÅAS pop-up
 • Campussport kl. 10–12.30
 • Studierådgivare från FHPT och FNT kl. 10-14
 • Studenthälsan kl. 11-13
 • Studiepsykolog kl. 11–13.30
 • Rektor Mikael Lindfelt bjuder på tårta i Arken kl. 12
 • Campus Crawl: hela dagen
 • Specialföreningsmässa kl. 17–19 på Kåren (address: Tavastgatan 22)
 • Axelbandets musik- och pubkväll kl. 19.30–22.30 i Kårens festsal (Tavastgatan 22, andra våningen)

Tisdag 12.4 (pop-ups och infotillfällen i ASA)

 • ÅAS pop-up
 • Studierådgivare från FSE kl. 10–14
 • Arbetsforum kl. 10-14
 • Nystart kl. 10.30-14
 • Kårkaféerna serverar och Nystart bjuder på gratis smoothies i ASA:s aula kl. 12
 • ASA-biblioteket: Biblioteket – så mycket mera än kursböcker!
  • Infotillfälle på svenska kl. 12–12.25, ASA, Stora Auditoriet
  • Fem minuters paus
  • Infotillfälle på engelska kl. 12.30–12.55, ASA, Stora Auditoriet
  • 20 minuters paus
  • Rundvandring i ASA:s bibliotek kl. 13.15 på både svenska och engelska
 • Campus Crawl: hela dagen

Do you feel that the pandemic has derailed your studies? Have you been wondering how you will find places on campus? Are you unsure of who to turn to? We want to help and give you a Restart!

On Monday 11 April and Tuesday 12 April we will arrange different kinds of pop-ups, information sessions and other program in both Åbo and Vasa. Come and refresh your memory and meet fellow students. All students at Åbo Akademi University are welcome! The Facebook event can be found here.

(The program below will be updated regularly, so stay tuned.)

Program in Vasa (in the Foajé)

Monday 11 April

 • The Student Union of ÅAU: pop-up
 • Nystart from 10 a.m. to 2 p.m.
 • ÅAU Sport from 10 a.m. to 2 p.m.
 • Project Liv from 10 a.m. to 2 p.m.
 • Campus Crawl from 10 a.m. to 2.pm.
 • Sub-association fair from 10 a.m. to 2 p.m. in the Foajé and Akademisalen in Academill

Tuesday 12 April

 • The Student Union of ÅAU’s Pop-up
 • Arbetsforum (the work forum) from 10 a.m. to 2 p.m.
 • The library from 10 a.m. to 2 p.m.
  • Presentation from 10.15 a.m. to 10.45 a.m. (in English and in Swedish)
 • Campus Crawl: the whole day
 • Ärligt talat from 10 a.m. to 2 p.m.

Program in Åbo

Monday 11 April (Pop-ups in Arken and evening program at Kåren)

 • The Student Union of ÅAU’s Pop-up
 • Campussport from 10 a.m. to 12.30 p.m.
 • Study advisors from FHPT and FNT from 10 a.m. to 2 p.m.
 • The Finnish Student Health Service from 11 a.m. to 1 p.m.
 • Study psychologist from 11 a.m. to 1.30 p.m.
 • Finnish Student Health Service from 11 a.m. to 1 p.m.
 • The rector Mikael Lindfelt offers cake in Arken at noon
 • Campus Crawl: The whole day
 • Sub-associations’ fair from 5 p.m. to 7 p.m. at Kåren (Tavastgatan 22)
 • Axelbandet’s music- and pub evening from 7.30 p.m. to 10.30 p.m. in Kåren’s ball room (Tavastgatan 22, the second floor)

Tuesday 12 April (Pop-ups and presentations in ASA)

 • The Student Union of ÅAU: pop-up
 • Study advisors from FSE from 10 a.m. to 2 p.m.
 • Kårkaféerna serve and Nystart offer free smoothies in the ASA’s main assembly at noon
 • ASA-library: The library – much more than text books!
  • Presentation in Swedish from noon to 12.25 p.m. in ASA, Stora Auditoriet (the big auditorium)
  • Five minute break
  • Presentation in English from 12.30 p.m. to 12.55 p.m. in ASA, Stora Auditoriet (the big auditorium)
  • 20 minute break
  • Tour in the ASA library at 1.15 p.m. in both Swedish and in English
 • Nystart from 10.30 a.m. to 2 p.m.
 • Arbetsforum (Career Services) from 10 p.m. to 2 p.m.
 • Campus Crawl: The whole day

Kartorna för Campuscrawl | The maps for Campus Crawl

Kartorna hittas nedan som .pdf-filer och delas ut på campus på ÅAS pop-up.

The maps can be found below as .pdf files. You can also get a map at The Student Union’s pop-up.

Åbo

Campuskarta Åbo

Vasa

Campuskarta Vasa

Academills bottenritningar hittar du här: