Pressmeddelande
27.4.2022
Fritt att publiceras

Mottagare av Ros istället för ris

Åbo Akademis Studentkår delar traditionsenligt ut rosor till personer i Åbo Akademis personal som har gjort ett gott arbete och som studerande speciellt vill uppmärksamma. Studerande fick nominera personal för en ros och bifogade en kort motivering till nomineringen. Motiveringen vägde i avgörandet av vilka personer bland alla nominerade som skulle få rosor.

“I år fick vi in flera bra nomineringar. Vi vill tacka alla som tagit sig tiden för att nominera medlemmar av ÅA:s personal som gjort ett fint arbete i utmanande tider. I år valde vi att speciellt uppmärksamma personer som stöttat studerande och deras välmående i en tid då många studerande mår extra dåligt ”, säger studentkårens styrelseordförande Veera Granroth.

ÅAS styrelse valde att dela ut 12 rosor. I år är det 27:e gången som studentkåren delar ut rosor.

Press release
27 April 2022
For immediate release

Recipients of a rose

The Student Union traditionally hands out roses to Åbo Akademi University’s personnel that have a high standard on their education or have otherwise inspired, helped, and motivated students in their studies. The recipients are chosen by the Student Union Board, based on nominations by students at ÅAU. To nominate, the student had to fill in the name and write a short motivation text for the said nominee.

”This year we received several good nominations. We want to thank all the students that took the time and nominated ÅAU personnel who have done an outstanding job during challenging times. This year we decided to pay attention to persons who have supported students and their wellbeing in a time when many students have had it tough”, says the Chair of the Board Veera Granroth.

The Student Union Board decided to hand out 12 roses. This is the 27th time the Student Union hands out roses to ÅAU staff.

Andrey Pranovich & Erik Östman

Andrey Pranovich & Erik Östman
Foto: ÅAS bildbank

Mikael Nygård & Axel Pakarinen

Mikael Nygård & Axel Pakarinen
Photo: The Student Union of ÅAU

I år tilldelas följande personer en ros

Andrey Pranovich
forskare vid laboratoriet för naturmaterialteknik

Annamari Soini
lektor datateknik

Astrid Huopalainen
akademilektor i organistation och ledning

Hanna Acke
universitetslärare i tyska språket

Heidi Höglund
universitetslärare i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

Linnéa Henriksson
universitetslärare i offentlig förvaltning

Loukia Lindholm
universitetslärare i engelska språket

Magdalena Snickars
universitetslärare i pedagogik

Martin Lagerström
studiepsykolog

Mikael Nygård
professor i socialpolitik

Sabina Nickull
studiepsykolog

Sofia Jusslin
universitetslärare i svenska och literatur med didaktisk inriktning

Frågor kan riktas till

Veera Granroth, styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi

This year these 12 people were awarded roses

Andrey Pranovich
researcher at the Natural Materials Technology Laboratory

Annamari Soini
Lecturer, Informaton Technology

Astrid Huopalainen
University Lecturer Business Economics

Hanna Acke
University Teacher Languages

Heidi Höglund
University Teacher Education

Linnéa Henriksson
University Teacher Social Sciences

Loukia Lindholm
University Teacher Languages

Magdalena Snickars
University Teacher Education

Martin Lagerström
Study Psychologist

Mikael Nygård
Professor of Social Sciences

Sabina Nickull
Study Psychologist

Sofia Jusslin
University Teacher Education

Questions can be directed to

Veera Granroth, Chair of the Board,
The Student Union of ÅAU
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi

Astrid Huopalainen & Rudolf Tommos

Astrid Huopalainen & Rudolf Tommos
Foto: ÅAS bildbank/ Photo: The Student Union of ÅAU