ÅAS har gett sina kommentarer till Åbo Akademis föreslagna fastighetsplan

ÅAS lyfter speciellt upp följande saker i sitt utlåtande

 • Studerande vill vara på campus, flexibilitet betyder inte att allt är på distans.
 • Klubblokaler och föreningsutrymmen behövs för gemenskapen.
 • Kommunikationen om utrymmen och deras tillgänglighet behöver förbättras, alla studerande ska känna sig välkomna till campus.
 • Utrymmesplaneringen måste göras så att studerandes behov och åsikter beaktas.
 • Föreningsutrymmena i Geologicum är uppskattade men ersätter inte studentutrymmen nära den egna utbildningen där man kan ta en paus under dagen.
 • Det är viktigt att tillräckliga utrymmen för studentbespisning finns på campus.

Här [.pdf] kan du läsa utlåtandet i sin helhet. ÅAS fortsätter intressebevakningen inom utrymmesfrågorna tillsammans med kårmedlemmarna, studentrepresentanter i ÅA:s förvaltning och specialföreningarna.

The Student Union of ÅAU (ÅAS) has given their view on ÅAU’s proposed property regulation plan

ÅAS especially highlights the following

 • Students want to be physically on campus, flexibility in the studies does not mean that everything is done remotely.
 • Club facilities and association spaces are vital for the student community.
 • The communication about facilities and their accessibility must improve, all students should feel welcomed at campus.
 • The planning of new facilities needs to be done with students’ needs and opinions in mind.
 • The association spaces in the Geologicum building are appreciated, but do not replace the need for student spaces close to where students study, where they can take breaks during the day.
 • It is highly important to have student restaurants on campus, with enough capacity to meet the demand.

The statement on the proposed property regulation plan can be read in full in Swedish here [.pdf]. ÅAS continues the advocacy work regarding facilities alongside student representatives in ÅAU’s administration and student associations.