Åbo Akademis Studentkår har startat en insamling till Röda Korsets katastroffond

Med din hjälp kan Röda Korset hjälpa offer för naturkatastrofer och krig över hela världen. I Finland ges stöd till offer för plötsliga olyckor, såsom bränder. Donationer upprätthåller beredskapen för volontärer att agera i krissituationer. Genom att donera skyddar du de mest sårbara.

Du behöver inte ha mycket pengar för att donera: 1 euro hjälper! Tack!

Länk till ÅAS insamling

The Student Union of Åbo Akademi University has started a fundraiser to the Disaster Relief Fund

With your help Red Cross helps victims of natural disasters and war all over the world. In Finland, aid is offered to victims of sudden accidents, such as fires. Donations also maintain the preparedness of volunteers to act in crisis situations. You are protecting the most vulnerable.

You don’t need a lot of money to donate: 1 euro helps! Thank you!

Link to the Student Union’s fundraiser