Åbo Akademis styrelse har på sitt möte 2.2 valt Mikael Lindfelt till ny rektor för Åbo Akademi.

Åbo Akademis Studentkår gratulerar Lindfelt för det nya uppdraget och ser fram emot ett gott samarbete.

Studentkåren fortsätter intressebevaka sina medlemmar samt samarbeta med akademins ledning och fakulteterna för en välfungerande studievardag. Det är även viktigt att föra vidare diskussionerna inom hela universitetssamfundet för att hitta lösningar till de utmaningar gällande kommunikation och öppenhet som förts fram under det senaste året.

För studerande är tydlig vardagskommunikation det viktigaste för att kunna klara av studierna och känna sig välkomna tillbaka till campus. ÅAS ser fram emot att tillsammans med den nyvalda rektorn utveckla kommunikationen om såväl reformer som vardagsrutiner så att studerande kan känna sig delaktiga och inkluderade.

Frågor kan riktas till

Veera Granroth
Styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
+358 50 401 3524

At its meeting on 2 February, the Åbo Akademi University Board has elected Mikael Lindfelt as the new Rector of Åbo Akademi University.

The Student Union of Åbo Akademi University congratulates Mikael Lindfelt on the new position and looks forward to a good collaboration.

The Student Union continues its advocacy work as an interest organisation and will also maintain its collaboration with the university’s management and the faculties for a well-functioning study environment. It is important to continue the discussions throughout the university community in order to find solutions to the challenges regarding communication and openness that have been highlighted over the past year.

Transparent everyday communication is still the most important thing for students for them to be able to complete their studies and feel welcome back on campus. The Student Union of ÅAU looks forward to working with the newly elected rector to develop communication on reforms and everyday routines so that students can feel involved and included.

Questions can be directed to

Veera Granroth
Chair of The Board
Student Union of Åbo Akademi University
+358 50 401 3524