Kriget mellan Ryssland och Ukraina kan väcka starka känslor av oro, ångest eller rädsla. Om du behöver samtalshjälp så kan du få hjälp av:

MIELI rf:s kristelefon

09 2525 0112

Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Ifall det finns kö när du ringer så rekommenderar vi att prova pånytt om några minuter. Uppringarens egen telefonoperatör debiterar en avgift för samtalet som motsvarar uppringarens anslutningsavtal (lna/msa). MIELI rf tar inte betalt för samtalet.

Telefonjouren är öppen
må och ons kl. 16–20
tis, tors och fre kl. 9–13
Den finskspråkiga kristelefonen håller öppet alla dagar hela dygnet på 09 2525 0111.

MIELI rf:s SOS-kriscenter

SOS-kriscentret erbjuder kortvarig kris- och samtalshjälp som stöd för att klara av kriser för alla som bor i Finland. Krishjälpen är kostnadsfri och man kan även ta kontakt anonymt. För att boka tid behövs ingen remiss, den egna krisupplevelsen räcker.

Tidsbokning
Tfn: 09 4135 0510
Öppet: mån–tors kl. 9–12 och kl. 13–15, fre 9–12
sos-keskus@mieli.fi

Andra stödtjänster

The war between Russia and Ukraine can raise concerns, anxiety and fear. If you feel you need to talk to someone, you can contact:

MIELI rf’s Crisis Helpline

09 2525 0113 and on WhatsApp on 040 195 8202

The Crisis Helpline allows you to discuss your thoughts, feelings and situation in life with a crisis worker or a trained volunteer. You can make the call anonymously and confidentially. If the line is busy, we recommend calling again after a few minutes. Your phone operator will charge a fee based on your telephone subscription (local network rate or mobile charge). MIELI does not charge for the call.

The Helpline is open

Mon and Tues 11 a.m.–3 p.m.
Wed 1 p.m.–4 p.m. and 5 p.m.–9 p.m.
Thurs 10 a.m.–3 p.m.
Fri 9 a.m.–1 p.m. on 09 2525 0112

MIELI rf’s SOS Crisis Centre

SOS Crisis Centre offers short term crisis counselling and guidance in crisis situations for anyone living in Finland. The counselling is cost free and anonymous if needed. No referral is needed to book an appointment, your own experience of crisis is enough.

Booking and inquiries
Call: 09 4135 0510
Open on Mon–Thurs 9 a.m. – noon and 1 p.m.–3 p.m.,
Fridays 9 a.m. – noon
sos-keskus@mieli.fi

Other channels to get help