På fredagen gav regeringen äntligen glädjenyheter till studerande. Från och med 2023 höjs studerandes inkomstgränser permanent med 50 %. Detta innebär att studerande som lyfter studiestöd i 9 månader får förtjäna 18 000 euro per år utan att studiestödet drabbas. Även Studenthälsan får en tilläggssatsning specifikt för mentalvården på en miljon euro per år, under fyra års tid.

ÅAS har redan länge arbetat aktivt för dessa frågor. ÅAS har bland annat tillsammans med Svenska Handelshögskolans Studentkår gjort en motion om att höja inkomstgränserna till Finlands Studentkårers Förbunds förbundsdagar 2020.

On Friday the government finally gave good news for students. By 2023 students’ income limits will permanently be increased by 50%. This means that students that get a study grant for 9 months can earn 18 000 euros without the study grant being changed. Even the Finnish Student Health Service gets increased funding for mental health services by one million euros per year during a four-year period.

The Student Union of ÅAU has worked a lot for these questions already for a long time. For example, The Student Union of ÅAU made a motion together with The Student Union of Hanken School of Economics about increasing the income limits to National Union of University Students in Finland’s General Assembly 2020.