Dekoration

[In English: scroll further down]

Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) 103:e årsfest firas i år i två delar. Greve Per Brahe fick idag, på sin födelsedag, sin krans och sitt tal då ÅAS styrelseordförande Veera Granroth och generalsekreterare Jasmin Öberg uppvaktade honom vid Brahestatyn. Årsfesten ordnas senare på hösten, den 24 september i Åbo och då hoppas vi kunna fira tillsammans med alla våra kåraktiva och kårvänner som längtat efter att äntligen få delta i en stor fest.

Non scholae, sed vitae discimus – ”Vi lär inte för skolan utan för livet”

Idag i sitt tal till Per Brahe tog styrelseordförande Granroth upp den studiegemenskapen som redan två årskullar av nya studerande inte har fått uppleva.

– När vi under förra hösten fick uppleva en del av studielivet igen var det tydligt att det gjorde mycket gott till alla dem som deltog. Skratten och jublandet som ekade från studerande i halare eller gulisar iklädda sopsäckar på Vårdbergsparken var något som man en längre tid endast kunnat drömma om. Det faktum att man kunde känna sig så lycklig över att få vara ute i regnet tillsammans med andra människor, fick en verkligen att inse betydelsen av det som vi gått miste om under tiden med ännu striktare restriktioner.

Granroth avlutade sitt tal med bestämda ord om hur viktiga specialföreningarna är för studielivet och hur de ger unika färdigheter som studerande kommer att behöva i framtidens arbetsliv.

– De senaste två åren har varit utmanande för studiegemenskapen, men ärade Per Brahe, studerande är inte de som ger upp i första hand. Specialföreningarnas roll är och har alltid varit en viktig del av studiegemenskapen. Det är just via föreningarna som många hittar sina vänner och framtida kontakter. Föreningarna har gjort en helt otrolig insats för att upprätthålla ett studieliv med alla dess studentikosa traditioner och evenemang.

Dekoration

Stipendier och utmärkelser

Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris

Enligt Åbo Akademis Studentkårs Reglemente för stipendier och utmärkelser skall ÅAS dela ut senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris till bästa inom ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens statsvetenskapliga sektions ämne utarbetade pro gradu avhandling.

I år tilldelades Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris till följande personer:

Anna Lillkung för pro gradu avhandlingen Men’s parties in gender equal havens – The gender-representation gap in the Nordic populist radical right parties

Jenna Hoffrén för pro gradu avhandlingen Påverkar politiskt förtroende attityderna till invandring? Empirisk analys av finländska data från European Social Study

Michelle Sand för pro gradu avhandlingen New Public Management inom säkerhetspolitiken: En studie om ansvarstagande i privatisering av fred

Minna Hellström för pro gradu avhandlingen Den lokala kontextens inverkan på kommunala folkomröstningars vara eller icke vara. En tvärsnittsstudie av 2000-talets kommunreformer i Finland och Norge

Kamratskapspris

Nämnden beslutade att utdela Jägarkapten Paul Wallenius kamratskapspris åt Malena Frankenhaeuser (Vasa)  och Joakim Stewen (Åbo).

Styrelsenål

128. Sandra Häggkvist
129. Emma Andersson
130. Esther Djupsund
131. Rudolf Tommos
132. Jonatan Wikström
133. Laura-Eliisa Leino
134. Axel Pakarinen
135. Rebecca Bergholm
136. Erik Östman
137. Adam Lahtinen
138. Lina Sjöskog
139. Johnny Nykvist
140. Rasmus Kupi

Styrelselyra

203. Veera Granroth

Dekoration

Brahevingarna och brahevingarna med lyra

Reglemente för stipendier och utmärkelser

7 §

Brahevingarna och Brahevingarna med lyra utdelas såsom utmärkelsetecken för förtjänstfull verksamhet studentkåren till fromma.

Brahevingarna tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma. Brahevingarna med lyra tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för synnerligen förtjänstfull verksamhet inom studentkåren eller studentkåren till fromma.

Brahevingarna

593. Susanna Häyry
594. Oscar Nyman
595. Jasmin Öberg
596. Niklas Grönholm
597. Tobias Ahlbäck
598. Joonas Karlsson

Brahevingarna med lyra

133. Ulf Långbacka

Dekoration

The Student Union of ÅAU celebrated its 103rd birthday

The annuall ball of the Student Union of ÅAU will be held in online and hopefully in the autumn 2022 we will have the opporturnity to finally organise a big annuall ball where we can celebrate together! On 18 February, on Count Per Brahe’s birthday, the Student Union’s Chair of the Board Veera Granroth and Secretary General Jasmin Öberg gave the Count Student Union’s greetings at his statue in Åbo.

Non scholae, sed vitae discimus – ”We do not learn for school, but for life”

In her speech to Per Brahe, the Chair of the Board Granroth talked about the student life and traditions which the new students haven’t been able to experience in two years. She concluded her speech by thanking the student associations who have done their best in trying to keep the student life and traditions alive with their creativeness in organising events.

Dekoration

Scholarships and awards

Senator Julius Nummelin’s political science award for the best master’s thesis of the Faculty of Political Science

This year the Senator Julius Nummelin’s political science award was given to the following people:

Anna Lillkung for their master’s thesis Men’s parties in gender equal havens – The gender-representation gap in the Nordic populist radical right parties

Jenna Hoffrén for their master’s thesis Påverkar politiskt förtroende attityderna till invandring? Empirisk analys av finländska data från European Social Study

Michelle Sand for their master’s thesis New Public Management inom säkerhetspolitiken: En studie om ansvarstagande i privatisering av fred

Minna Hellström for their master’s thesis Den lokala kontextens inverkan på kommunala folkomröstningars vara eller icke vara. En tvärsnittsstudie av 2000-talets kommunreformer i Finland och Norge

Award of Companionship

The committee decided to give the Jaeger-Captain Paul Wallenius’ Award of Companionship to Malena Frankenhaeuser (Vasa) and Joakim Stewen (Åbo).

Styrelsenål award pin

128. Sandra Häggkvist
129. Emma Andersson
130. Esther Djupsund
131. Rudolf Tommos
132. Jonatan Wikström
133. Laura-Eliisa Leino
134. Axel Pakarinen
135. Rebecca Bergholm
136. Erik Östman
137. Adam Lahtinen
138. Lina Sjöskog
139. Johnny Nykvist
140. Rasmus Kupi

Styrelselyra award pin

203. Veera Granroth

Brahevingarna award pin

593. Susanna Häyry
594. Oscar Nyman
595. Jasmin Öberg
596. Niklas Grönholm
597. Tobias Ahlbäck
598. Joonas Karlsson

Brahevingarna med lyra award pin

133. Ulf Långbacka

Dekoration