The Student Union joins the call to action to dismantle antiblackness in Finnish universities

The Student Union Board has on it’s meeting 8 December 2021 decided to sign the call to action “Dismantling Antiblackness in Finnish Universities”.

You can read and sign the call to action here (in English, Swedish and Finnish).

The call to action includes measures that should be taken by university staff in research, teaching and university services, as well as for students, associations, and student unions. Student organizations signing the call to action commit to for example making an explicit stand and taking concrete action on antiblackness on  campus and interrogating the absence of black and racialised students at events and as service users.

The Student Union encourages students, associations, other student unions and Åbo Akademi University to join the call to action!

ÅAS deltar i uppropet om att avveckla antisvart rasism vid finländska universitet

ÅAS styrelse har på sitt möte 8.12.2021 beslutat underteckna uppropet om att avveckla antisvart rasism vid finländska universitet.

Uppropet finns att läsa och underteckna här (på svenska, finska och engelska).

Uppropet innehåller punkter för åtgärder för olika områden inom forskning, undervisning och universitetsservice, samt för studerande, föreningar och studentkårer. Studentorganisationer som undertecknar uppropet förbinder sig bland annat att ta uttrycklig ställning och vidta konkreta åtgärder mot antisvart rasism på campus och att utreda frånvaron av svarta och rasifierade studerande vid evenemang och som serviceanvändare.

ÅAS uppmuntrar kårmedlemmar, specialföreningar, andra studentkårer och Åbo Akademi att delta i uppropet!