Åbo Akademis Studentkår
Pressmeddelande 2.12.2021
Fritt att publiceras

Veera Granroth vald till styrelseordförande 2022

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige valde på sitt möte den 2 december ett nytt presidium och en ny styrelse som består av sju styrelsemedlemmar. Ytterligare valdes det en ny vice ordförande för ekonomidirektionen samt två expertmedlemmar.

Till ÅAS styrelseordförande för år 2022 valdes politices studerande Veera Granroth. Granroth har varit både vice ordförande och högskolepolitiskt ansvarig i ÅAS styrelse 2021, samt medlem i ÅAS fullmäktige 2020. Hon är född 1999 och studerar offentlig förvaltning vid fakulteten för sammhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi.

Till vice ordförande i styrelsen valdes Erik Östman och som övriga medlemmar i styrelsen Emma Andersson, Esther Djupsund, Adam Lahtinen, Axel Pakarinen, Lina Sjöskog och Rudolf Tommos. Nästa års styrelse är vald som en helhet och kommer inom sig att dela upp de olika posterna och ansvarsområdena på ett eget konstituerande möte som hålls inom kort. Styrelsen har medlemmar både från både Vasa och Åbo.

Till fullmäktigeordförande valdes Rasmus Kupi (De Rättvisa). Till första vice ordförande valdes Jonne Kunnas (FNT-listan) och till andra vice ordförande Marie Lövholm (Gemensamma Vasa).

Till vice ordförande för ekonomidirektionen valdes Laura-Eliisa Leino. Till ekonomidirektionen valdes även två expertmedlemmar, Riina Forsman valdes som ny expertmedlem och Jarkko Kaplin fortsätter som expertmedlem.

Frågor kan riktas till Studentkårens generalsekreterare Jasmin Öberg
tfn. 02 215 4652, eller e-post gs@studentkaren.fi

Student Union of Åbo Akademi University
Press release 2 December 2021
For immediate release

Veera Granroth elected as the Chair of the Board 2022

The Student Union Council has, on their meeting on 2 December, elected a new Presidium for the Student Union Council, a new Student Union Board, and a new Vice-Chair for the Financial Board. Furthermore were two Expert Members for the Financial Board elected.

Veera Granroth, a Political Sciences student, was elected as the Chair of the Board 2022. Granroth has been the Vice-Chair of the Board in 2021 and also had academic affairs as her area of responsibility. The Vice-Chair 2022 is Erik Östman and the other Board Members Emma Andersson, Esther Djupsund, Adam Lahtinen, Axel Pakarinen, Lina Sjöskog, and Rudolf Tommos.

The new Chair of the Student Union Council is Rasmus Kupi (De Rättvisa). The first Vice-Chair is Jonne Kunnas (FNT-listan), and the second Vice-Chair is Marie Lövholm (Gemensamma Vasa).

Laura-Eliisa Leino was elected as the Vice-Chair of the Financial Board. The Financial Board got also two Expert Members – Riina Forsman got elected as a new Expert Member and Jarkko Kaplin will continue as an Expert Member of the Financial Board.

Questions can be directed to the Student Union’s Secretary General Jasmin Öberg
tel. 02 215 4652, e-mail gs@studentkaren.fi.

På bild: Rudolf Tommos, Esther Djupsund, Veera Granroth, Emma Andersson, Marie Lövholm, Erik Östman, Rasmus Kupi, Jonne Kunnas
På bild: Rudolf Tommos, Esther Djupsund, Veera Granroth, Emma Andersson, Marie Lövholm, Erik Östman, Rasmus Kupi, Jonne Kunnas