Studentrepresentantplatser i ÅA:s jämställdhetskommitté öppna att söka

ÅA:s jämställdhetskommitté består av representanter för personal och studerande. Två studentrepresentanter med personliga suppleanter ingår i kommittén. Studentrepresentanterna väljs av ÅAS styrelse.

Kommittén diskuterar och tar initiativ i frågor som berör jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Kommittén är med i arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsplan för ÅA. Läs mera och lämna in din ansökan här.  ÅAS styrelse håller korta intervjuer i zoom med alla kandidater.

Tidsgräns för intresseanmälan är söndag 12.12. kl. 23.59.

Student representatives needed to the Equality Committee of ÅAU 

The Equality Committee of ÅAU consists of members of the staff and students at the University. There are two student representatives who both have substitutes. The representatives for the students are elected by the Student Union Board.

The committee discusses and takes initiatives regarding all aspects of Equality, Equal treatment and accessibility. The committee is involved in the writing of the Equality Plan and Equal Treatment Plan for ÅAU. You can read more and fill out your application here. The Student Union Board will hold short interviews in Zoom with all candidates. The deadline for applying is Sunday 12 December.