Åbo Akademis Studentkår har valt ett nytt fullmäktige för perioden 1.1.2022-31.12.2023. Till ÅAS fullmäktige valdes 25 ledamöter jämte suppleanter.

I valet var det uppställt 76 st kandidater.

I kårvalet gavs 1077 röster, varav 21 förkastades, vilket ger ett valdeltagande på  21,35%.

Enligt det preliminära valresultatet fördelas mandaten enligt följande:

Gemensamma Vasa (GV): 7
FNT-Listan: 6
MK-Listan (MKL): 5
Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande (ÅVSS): 0
De Rättvisa (DRV): 5
Liberala Studernade (LSK): 2

Detta resultat är preliminärt. Resultatet fastställs på kårvalsnämndens möte den 4.11.

The Student Union of Åbo Akademi University has elected a new Student Union Council for the period 1.1.2022-31.12.2023. 25 councillors with respective deputy councillors were chosen.

76 candidates ran in the elections.

1077 votes were cast of which 21 votes were rejected, which gives a voting activity percentage of 21.35%.

Based on the preliminary election results the council seats will be divided as follows:

Gemensamma Vasa (GV): 7
FNT-Listan: 6
MK-Listan (MKL): 5
Åbo-Vasa Socialdemokratiska Studerande (ÅVSS): 0
De Rättvisa (DRV): 5
Liberala Studernade (LSK): 2

These results are preliminary. The result will be determined by the election committees meeting 4th of November.