Åbo Akademis styrelse har på sitt möte 1.11 beslutat att säga upp Moira von Wright som rektor för Åbo Akademi.  

Oberoende av ändringar i Akademins ledning fortsätter Studentkåren sitt arbete som intressebevakare för sina medlemmar och fortsätter samarbetet med Akademins ledning och fakulteterna för en välfungerande studievardag. 

Det är viktigt att hela universitetssamfundet tillsammans reflekterar över de problemen som finns vid universitetet och för en öppen dialog med varandra över hur dessa kan lösas. För att en förbättring ska kunna ske, måste först orsakerna till missnöje identifieras.  

För studerande är tydlig vardagskommunikation fortsatt det viktigaste för att kunna klara av studierna och känna sig välkomna tillbaka till campus. ÅAS arbetar gärna tillsammans med den nuvarande ledningen för att utveckla kommunikationen om såväl reformer som vardagsrutiner så att studenterna kan känna sig delaktiga och vet vad som är på gång.  

 Åbo Akademis Studentkår vill tacka Moira von Wright för samarbetet under de gångna åren. 

För mer information: 

Joonas Karlsson 

Styrelseordförande 

Åbo Akademis Studentkår

+358 50 401 3524

The Board of Åbo Akademi University has, on a board meeting on the 1st of Novemberdecided to dismiss Moira von Wright as the Rector for Åbo Akademi University. 

The cooperation with the university will continue regardless of the changes in the University leadership. The Student Union will continue to supervise student interests as before. 

To be able to solve the problems at the university, it is important to reflect on them and have an open dialogue with each otherWe have to identify the reasons behind the problems before we can achieve an improvement. 

Clear communication is key when it comes to students managing their studies and feeling welcome on campusThe Student Union is happy to collaborate with the current leadership in order to further develop communication about reforms, as well as everyday routines so that students are both involved, and are up to speed with current happenings. 

The Student Union of ÅAU wishes to thank Moira von Wright for the cooperation in the past years 

For more information:

Joonas Karlsson

Chair of the board

Student Union of the ÅAU

+358 50 401 3524