Otus, forskningsstiftelsen för studier och utbildning, genomför en utkomstenkät för studerande under oktober månad.

Fyll gärna i enkäten för att ge samhället en bättre förståelse av studerandes ekonomiska läge!

Det lottas ut ett 150 euros presentkort till S-gruppen bland alla ÅAS medlemmar som svarat på enkäten. Det tar ca. 15 minuter att svara på enkäten.

Svara på enkäten här

Obs! Efter att du skickat in dina svar kommer sidan att be dig välja språk pånytt. Efter att du valt språket kommer du att kunna fylla i din e-postadress för att delta i utlottningen.

Otus, the research foundation for studies and education, is conducting a student livelihood survey in October.

Feel free to fill in the questionnaire to give society a better understanding of the students’ financial situation.

One of Student Union of ÅAU’s members who answers the survey will win a S-Group gift card worth 150 euros. The survey takes approx. 15 minutes to answer.

Answer the survey here

Note! After you have answered the survey, the website will ask you again to choose language. After your language choice you will be redirected and can send in your E-mail address to take part in the gift card lottery.