Uppdaterade öppettider för servicepunkten på Kåren i Åbo, Tavastgatan 22.

Servicepunkten på Kåren i Åbo kommer från och med v. 41 att vara öppen måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 12–15.

Du kan även ställa dina frågor per mejl: kansli@studentkaren.fi

Välkommen!

Updated opening hours for the service point at Kåren in Åbo, Tavastgatan 22.

The Student Union service point in Kåren, Åbo, will from now on be open on regular basis on Mondays, Wednesdays and Thursdays from noon to 3 p.m.

You can also contact the service point by e-mail: kansli@studentkaren.fi

Welcome!