Kandidaterna är här!

I kårvalet har vi 76 uppställda kandidater för sex valföreningar.

En lista över alla kandidater finns på: https://karval.studentkaren.fi/valforeningar/kandidater/

Svårt att hitta din kandidat? 15.10 publiceras valkompassen som kan hjälpa dig hitta en kandidat med åsikter som liknar dina. Kompassen förverkligas i samarbete med Finlands Studentkårers Förbund (FSF)

Röstningen sker helt elektroniskt med valdagar 2-3 november och förhandsröstning 26-29 oktober.

För att kunna rösta måste du förutom att ha rösträtt (vara med på vallängden) ha en ÅA-inloggning. Den som saknar ÅA-användarnamn och lösenord uppmanas kontakta valnämndens ordförande Tobias Ahlbäck senast 12.10 kl. 15.00, e-post karval@studentkaren.fi.

Here are the cantidates!

There are 76 candidates running for six election associations In the Student Union Council elections. 

A list of all the candidates can be found at: https://karval.studentkaren.fi/in-english/candidates/ 

Having trouble finding your candidate? The election compass will be published on 15 October and can help you find a candidate with similar opinions to yours. The compass is realized in collaboration with the National Union of University Students in Finland (SYL). 

Voting is done entirely electronically. Voting days: 2 November – 3 November 2021 and advance voting days 26 October 2021 – 29 October 2021. To be able to vote the voter must, apart from being eligible to vote (be on the electoral register), have an ÅAU-username and password. Those who do not possess an ÅAU-username and password are kindly requested to contact the election committee chair Tobias Ahlbäck no later than 12.10.2021 at 15.00, by email karval@studentkaren.fi.