Välkomna på gulnäbbsakademin den 26 oktober 2021!

Gulnäbbsakademin är en mässa där alla är välkomna, såväl gulisar som gamyler, för att bekanta sig med det mångsidiga föreningsutbudet i båda städerna. Under mässan kommer olika föreningar finnas på plats och du kan köpa halarmärken, blir medlem och gör många roliga saker. Det är gratis att delta på själva mässan, men det kan löna sig att ta med en slant om du vill införskaffa nytt material från de olika föreningarna.

Vasa

I Vasa ordnas gulnäbbsakademin tisdagen den 26.10 mellan klockan 11 och 15 i Academill.
Alla specialföreningar är välkomna att delta och visa upp er för både nya som gamla studerande och förhoppningsvis få nya medlemmar.
Vid frågor ta kontakt med styrelsemedlem Julia Liewendahl (julia@studentkaren.fi).

Åbo

I Åbo ordnas gulnäbbsakademin tisdagen den 26.10 kl. 17-19 i Kårens festsal (Tavastgatan 22).
Alla föreningar är välkomna att delta och visa upp er för både nya som gamla studerande och förhoppningsvis håva in mängder av nya medlemmar!
Vid frågor ta kontakt med styrelsemedlem Lukas Akantu (lukas@studentkaren.fi).

Samma information hittas även i Facebook-evenemangen: Vasa och Åbo

[ÅAS bibehåller rätten att ändra eller inhibera evenemanget om situationen förändras]

Welcome to Freshers’ Fair on 26 October 2021!

Freshers´ Fair is a event where all students are welcome to get acquainted with the associations. During the fair, various associations will be on site and you can for instance buy overall patches, become a member of an associations and do various activities. It is free to participate in the fair, but it may be worthwhile to bring a coin if you want to buy things from the associations.

Vasa

The Fair in Vasa is held on Tuesday 26 October between 11 a.m. and 3 p.m. in Academill, Strandgatan 2 Vasa!
The Fair is an excellent opportunity to kickstart your ÅAU experience and to find other students that share your passions and interests.
Want more information? Send an email to board member Julia Liewendahl (julia@studentkaren.fi).

Åbo

The Fair in Åbo is held on Tuesday 26 October between 17 a.m. and 19 p.m. in Kårens ballroom (Tavastgatan 22).
The Fair is an excellent opportunity to kickstart your ÅAU experience and to find other students that share your passions and interests.
Want more info? Send an email to board member Lukas Akantu (lukas@studentkaren.fi).

The same information can be found in the Facebook events: Vasa and Åbo

[The Student Unions of ÅAU reserves the right to change the date or inhibit the event depending on the pandemic situation]