Rösta i kårvalet!

Förhandsröstningen är nu öppen! (Röstning öppen: 26.10 kl. 09:00 – 29.10 kl. 15:00)

De egentliga valdagarna är 2-3.11 (Röstning öppen: 2.11 kl. 09:00 – 3.11 kl. 15:00)

Följ länken, logga in med ÅA-användarnamn och skriv in kandidatnummer på kandidaten du vill rösta på:

https://val.abo.fi/karval

Om du är osäker vem du ska rösta på, kan valkompassen vara till hjälp:

https://syl.editaprima.fi/1/

Valvaka där preliminärt valresultatet kungörs ordnas 3.11 kl. 18 i Havtornen i Vasa och på Kåren (matsalen) i Åbo. (Mer info hittas i Facebook-evenemanget.)

Gå in på kårvalets hemsida och facebookevenemang för mer info:

https://karval.studentkaren.fi

Facebookevenemanget: https://fb.me/e/FQ7SBwvY

Vote in the Student Union elections!

Advance voting is now open! (Voting open: 26.10 at 09:00 – 29.10 at 15:00)

Election days are 2-3.11 (Voting open: 2.11 at 09:00 – 3.11 at 15:00)

Follow the link, log in and write the number of the candidate you wish to vote for.

https://val.abo.fi/karval

If you are unsure of who to vote for the election compass can be helpful:

https://syl.editaprima.fi/1/

Election night where preliminary election result will be announced takes place at 3.11 at 18:00 at Havtornen in Vasa and at Kåren (dining hall) in Åbo. (More in the Facebook event)

Check out the election’s website and Facebook event for more:

https://karval.studentkaren.fi/in-english/

Facebook event: https://fb.me/e/FQ7SBwvY