Vill just du vara med och ordna ÅAS 103:e årsfest?

Joonas Karlsson kommer att fungera som ÅAS årsfestmarskalk för år vår 103:e årsfest. Nu söker Joonas efter sin årsfestkommitté som kommer vara med och göra vår årsfest till en hejdundrande tillställning!

Vi skulle väldigt gärna se en geografisk spridning bland årsfestkommitté-medlemmarna så att bägge verksamhetsorterna är representerade. Skriv en fritt formulerad ansökan och skicka in den senast 27.10 kl. 23.59 till so@studentkaren.fi . I samförstånd med årsfestmarskalken väljer styrelsen personerna till ÅAS103 årsfestkommittén på sitt möte 28.10.

Do you want to organise the Student Union of ÅAU’s 103rd annual ball?

Joonas Karlsson is going to be responsible for the Student Union at ÅAU’s 103rd annual ball! Joonas is now looking for a committee to help him organise the best ball possible!

We would like to have a committee with members from both Åbo and Vasa. Write an application and send it to so@studentkaren.fi . Deadline for applications is 27th October at 11.59 p.m. The board, advised by Joonas, will select members of the committee at its meeting 28th October.