Åbo Akademis Studentkårs årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2022 kommer årsfesten att firas den 19 februari, eller när läget tillåter, i Åbo.

Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2021. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra. 

Kårstyrelsen har på styrelsemöte 10/21 den 6 maj 2021 beslutat att lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk 2022, samt att fastslå ett arvode på 500 €. Årsfestmarskalken väljs på styrelsemöte den 29.9.2021, och i samråd med årsfestmarskalken väljer styrelsen årsfestkommittén under oktober månad. 

 Intresseanmälningar kan sändas till styrelsemedlem Lukas Akantu, lukas@studentkaren.fi. 

Intresseanmälan till årsfestmarskalk kan lämnas ända till den 26.9.2021 kl. 23.59. 

Every year, the Student Union of Åbo Akademi University is celebrating its annual ball on the weekend closest to February 18th, which is the birthday of the university’s founder Per Brahe. The annual ball of 2022 will be celebrated on 19 February in Åbo, as long as the restrictions allow it.

The coordinator for the annual ball leads the work of the committee which is started in the fall of 2021. The coordinator works closely with the office of the Student Union to coordinate the preparations for the annual ball.

The Board of the Student Union has announced the position of coordinator as vacant. Furthermore, the Board has determined a remuneration of 500 euros for the elected coordinator. The coordinator will be elected by the Board on 29 September.

If you became interested, please send your application to Board Member Lukas Akantu, lukas@studentkaren.fi.  

The deadline for applications is 26 September at 23.59.