ÅAS befinner sig 1.9 på Arkens innergård i Åbo klockan 13.00–15.00. ÅAS hittas samma dag i Vasa utanför Academill klockan 11.30–13.00. Kom och köp halarmärken eller sök din kårkalender!

Kommande pop-ups

ÅBO: 6.9 kl. 11.30–14.00
VASA: 6.9 kl. 11.30–13.00 OCH 8.9 kl. 11.30–13.00

The Student Union has a pop-up on 1 September at 1 p.m. to 3 p.m. outside of Arken in Åbo. In Vasa, the pop-up will be held outside of Academill from 11.30 a.m. to 1 p.m. Come and buy overall patches or get your Student Union calendar! 🤩

Our next pop-ups

ÅBO: 6 September at 11.30 a.m. to 2 p.m., outside of Arken
VASA: 6 September at 11.30 p.m. to 1 p.m. AND 8 September at 11.30 a.m. to 1 p.m., outside of Academill