Servicepunkten i Kåren, Tavastgatan 22, kommer att hållas öppen enligt nedanstående tidtabell:

v. 39:
Onsdag, torsdag kl. 12–15.

v.40:
Tisdag, torsdag kl. 12–15. 

Från v. 41 framåt kommer servicepunkten att vara öppen måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 12–15.  

Välkommen! 

The Student Union service point in Åbo, Tavastgatan 22, will be open: 

Week 39:
Wednesday and Thursday, from noon to 3 p.m. 

Week 40:
Tuesday and Thursday, from noon to 3 p.m.  

Starting from week 41 the service point will be open on Mondays, Wednesdays and Thursdays from noon to 3 p.m.  

Welcome!