Åbo Akademis Studentkår ordnar städtalko i Vårdbergsparken i Åbo på onsdagmorgon 15.9 kl. 8–10

Studierna, gulnäbbsintagningarna och festerna har börjat och har tyvärr lämnat sina spår i Åbos parker. Därför ordnar ÅAS städtalko ons 15.9 kl. 8–10 på Vårdberget i Åbo. Alla är välkomna att komma med och hjälpa till. Ingen förhandsanmälan behövs. ÅAS har ordnat städutrustning för alla frivilliga via Åbo stad.

Fast det är roligt att äntligen få träffas med nya bekanta och samlas med gamla vänner, så är det ändå viktigt att vi samtidigt kommer ihåg att ta hand om vår omgivning och att inte lämna skräp efter oss.

Kom ihåg att parker är alla våras vardagsrum, och alla har rätt att njuta av städiga friluftsområden!

The Student Union of ÅAU arranges a voluntary park clean-up event in Vårdberget (Åbo) on Wednesday morning, 15 September, between 8 and 10 a.m.

The studies, freshers’ celebrations, and parties have begun, and the traces are now clearly visible in the parks in Åbo. The Student Union of ÅAU organises a voluntary clean-up event in Vårdberget’s park in Åbo. Everyone can come and help to clean the park and your help will be appreciated! The Student Union has ordered cleaning supplies which will be delivered by Åbo city for all our volunteers. You don’t have to register for the event, and you can come anywhere between 8 and 10 a.m.

It has been amazing to get to know new people and even meet up with old friends during the first weeks of the academic year, but we should also remember to take care of our common outdoor environments and take our trash to the trash bin.

Remember that the parks are ”outside living rooms” for us all, and everyone should be able to enjoy their time in clean parks!