Kårvalsnämnden har i fredags officiellt kungjort Kårval 2021. 

Vartannat år håller ÅAS kårval. Då väljer vi gemensamt ett nytt kårfullmäktige som för de närmaste två kalenderåren får bestämma över Studentkåren. 

De egentliga valdagarna är 2–3.11, men det ordnas även förhandsröstning 26–29.10. 

Kungörelsen, som beskriver det praktiska kring valet, hittas på kårvalets hemsida karval.studentkaren.fi. Frågor kan skickas till kårvalsnämnden på adressen karval@studentkaren.fi. 

Nytt för kårvalet är bl.a. också att blanketter för bildande av valförening och att anmäla sig som kandidat nu kan fyllas i elektroniskt! 

The election committee for the Student Union Elections has last Friday announced The Student Union elections 2021.

Every other year ÅAS holds Student Union elections, when we together elect a new Student Union Council to rule the Student Union during the coming two years. 

The election dates are 2 and 3 November, with advance voting held 2629 October. 

The announcement that describes all practicality’s surrounding the election can be found on the Student Union Council election website karval.studentkaren.fi. Questions can be sent to the election committee through karval@studentkaren.fi.

New for this Student Union Council election is that all forms for forming an election association and to register as a candidate can now be filled out electronically.