Kårkansliet i Åbo har öppet vardagar 12–15 från och med denna vecka. Vasakansliet öppnar måndag 23.8 och är öppet måndagar, onsdagar samt torsdagar 12–15. Du kan hämta din läsårsdekal till ditt studiekort, köpa halarmärken eller sköta andra ärenden. Kårkalendrarna kan avhämtas från och med vecka 34. Välkommen!

The Student Union office in Åbo is open weekdays noon–3 p.m. starting this week. The Student Union Office in Vasa opens monday 23 August and is open Mondays, Wednesdays and Thursdays noon – 3 p.m. You can get your sticker for your student card, buy merchandise or ask questions. The Student Union calendars can be picked up starting week 34. Welcome!