Åbo stad meddelar att alla studerande får anmäla sig till vaccination

Anmäl dig till coronavaccination på webbadressen: jagtarvaccinet.turku.fi

Skriv in dina kontaktuppgifter i anmälningssidan. Sedan får du ett SMS med din vaccintid. Tjänsten är avsedd för Åbobor över 18 år. Om du studerar och är bosatt i Åbo kan du ändå anmäla dig till Åbo stads vaccination och behöver inte boka tid till din hemkommun (om Åbo inte är din hemkommun).

Du måste ha en finsk personbeteckning, nätbankskoder eller andra metoder för stark identifiering, eftersom anmälningssidan kräver stark identifiering.

I maj–augusti skickar roboten Leila vaccintider i slumpmässig ordning per åldersgrupp till alla som har anmält sig på sidan. Jagtarvaccinet.turku.fi betjänar på svenska, finska och engelska.

Mera information om vaccinationerna:
turku.fi/sv/coronavaccinationer

The City of Turku (Åbo) informs that all students can register to get vaccinated

Register to get vaccinated for COVID-19 at myvaccine.turku.fi

When you leave your own contact information on the registration page, you will receive an appointment for a coronavirus vaccination via SMS. The service is
intended for residents of Åbo over the age of 18. If you study in Åbo you are allowed to book an appointment for the vaccination.

Logging into the registration page requires strong customer authentication, which means you are required to have a Finnish personal identity code, bank ID code, or some other strong form of authentication.

The Leila robot service will send vaccination appointments by age groups and in random order to those who have left their contact details in the registration page. Myvaccine.turku.fi is available in English.

Further information on vaccinations:
turku.fi/en/coronavirusvaccinations