Åbo Akademis Studentkår
Pressmeddelande 5.5.2021
Fritt att publiceras

Mottagare av Ros istället för ris

Åbo Akademis Studentkår delar traditionsenligt ut rosor till personer i Åbo Akademis personal som har gjort ett gott arbete och som studerande speciellt vill uppmärksamma. Studerande fick nominera personal för en ros och bifogade en kort motivering till nomineringen. Motiveringen vägde i avgörandet av vilka personer bland alla nominerade som skulle få rosor.

“I år fick vi in 65 nomineringar. Vi vill tacka alla som tagit sig tiden för att nominera medlemmar av ÅA:s personal som gjort ett fint arbete i utmanande tider. I år valde vi att speciellt uppmärksamma personer som bidragit med mångsidig och aktiverande distansundervisning och som alltid erbjudit hjälp då studeranden behövt det”, säger studentkårens styrelseordförande Joonas Karlsson.

ÅAS styrelse valde att dela ut 15 rosor. På grund av coronapandemin delas inga äkta rosor, istället skickas mottagarna ett diplom. I år är det 26:e gången som studentkåren delar ut rosor.

I år tilldelas följande personer en ros

Alemanji Aminkeng Atabong
Universitetslärare, Kultur historia och filosofi

Anna Möller-Sibelius
Universitetslärare i litteraturvetenskap, Kultur historia och filosofi

Anna Smedlund
Studierådgivare, Utbildningsservice

Eva Österbacka
Professor, Nationalekonomi

Jane Wingren
Universitetslärare (svenska), Språkcentret

Johan Werkelin
Akademilektor, Laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik

Johanna Räihä-Jungar
Lektor, VÖS grundutbildning

Magdalena Kmak
Professor i folkrätt, särskilt migration och minoritetsforskning, Rättsvetenskaper

Maria Dahlberg
Forskningsassistent, Hälsovetenskaper

Mika Mård
Universitetslärare i Organisation och ledning, Företagsekonomi

Nestor Santonen
Vikarierande arkivarie, Åbo Akademis Bibliotek

Niklas Högnäs
Expeditionsmästare, Fastighetsservice

Petra Grönholm-Nyman
Universitetslärare i psykologi, Psykologi

Pia Roos-Mattjus
Akademilektor molekylärbiologi, Biokemi

Åsa Jakas
Lektor företagsekonomi, Företagsekonomi

Frågor kan riktas till

Joonas Karlsson, styrelseordförande
Åbo Akademis Studentkår
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi

The Student Union of Åbo Akademi University
Press release 5 May 2021
For immediate release

Recipients of a rose from the Student Union of ÅAU to ÅAU personnel

The Student Union traditionally hands out roses to Åbo Akademi University’s personnel that have a high standard on their education or have otherwise inspired, helped, and motivated students in their studies. The recipients are chosen by the Student Union Board, based on nominations by students at ÅAU. To nominate, the student had to fill in the name and write a short motivation text for the said nominee.

”This year a total of 65 persons were nominated. We want to thank all the students that took the time and nominated ÅAU personnel who have done an outstanding job in the middle of a pandemic. This year we decided to pay attention to persons who have contributed to versatile and interactive remote studies and who have always helped students when needed”, says the Chair of the Board Joonas Karlsson.

The Student Union Board decided to hand out 15 roses. Because of the Covid-19 pandemic, the recipients will be sent a diploma instead of handing out a real rose face-to-face. This is the 26th time the Student Union hands out roses to ÅAU staff.

This year these 15 people got a rose

Alemanji Aminkeng Atabong 
University Teacher, Culture, History and Philosophy 

Anna Möller-Sibelius 
University Teacher, Culture, History and Philosophy 

Anna Smedlund 
Study Advisor, Educational Services 

Eva Österbacka 
ProfessorEconomics 

Jane Wingren 
University TeacherLanguage Centre 

Johan Werkelin 
University LecturerLaboratory of Molecular Science and Engineering 

Johanna Räihä-Jungar 
LecturerVÖS grundutbildning 

Magdalena Kmak 
ProfessorLaw Sciences 

Maria Dahlberg 
Research AssistantHealth Sciences

Mika Mård 
University TeacherBusiness Economics 

Nestor Santonen 
Substitute Archivist, Åbo Akademi University Library 

Niklas Högnäs 
Office CaretakerFacilities Management Services 

Petra Grönholm-Nyman 
University TeacherPsychology 

Pia Roos-Mattjus 
University LecturerBiochemistry 

Åsa Jakas 
LecturerBusiness Economics 

 —

Questions can be directed to

Joonas Karlsson, Chair of the Board,
The Student Union of ÅAU
+358 50 401 3524
so@studentkaren.fi