Finland är världens lyckligaste land. Vasa vill vara världens lyckligaste stad. Vasas högskolestuderande vill därför bli världens lyckligaste studerande.

Initiativtagarna Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) och Vaasan yliopiston ylioppilaskuntas (VYY) kampanj Världens lyckligaste studerande, ska främja studerandes välmående. Kampanjen börjar med evenemanget Tillsammans jorden runt.

I grunden ligger en oro för det försämrade välbefinnandet för studerande. I synnerhet i och med att studerandes ork och gemenskap har påverkats negativt av pandemin.

Kampanjens syfte är att främja studerandes välbefinnande genom tre olika teman: hälsa, motion och lycka. Utifrån dessa teman kommer olika händelser, utmaningar och arrangemang att ordnas under resten av året för alla högskolestuderande i Vasa.

Kampanjen börjar med evenemanget Tillsammans jorden runt som ska uppmuntra studerande att promenera eller springa. Motionsevenemanget pågår 3–30.5.

Målet med evenemanget är att tillsammans ta oss jorden runt, dvs. en total sträcka på 40 000 km. Under evenemangets gång uppmuntrar vi företag att donera till Nyyti rf för att främja studerandes mentala hälsa. Nyyti arbetar nationellt för att främja studerandes mentala hälsa och studieförmåga. Våra mål är höga, så vi strävar efter en donation på 1 euro per varje uppnådd kilometer, vilket betyder 40 000 euro.

Vi letar för närvarande efter samarbetspartners som vill vara med och stödja studerandes välbefinnande och göra studerande i Vasa till världens lyckligaste. Engagera dig, varje insats gör skillnad!

I kampanjen medverkar alla Vasas student- och studerandekårer samt föreningar. Initiativtagarna är Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY och Åbo Akademis Studentkår ÅAS. I kampanjen medverkar även Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (VAMOK), Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f. (SSHV), Studerandekåren Novium, Opiskelijan Vaasa – Vasa Studerande (OVVS) och ämnesföreningen för studerande vid Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa Justus ry/rf.

Läs mera om kampanjen här!

Finland is the happiest country in the world. We, students in Vasa, want to be the happiest students in the world.

The initiator of the campaign, The Student Union of the University of Vaasa (VYY) and The Student Union of Åbo Akademi University´s (ÅAS) campaign The World’s Happiest Students promotes student well-being. The campaign starts with the Running around the world event.

Underlying this campaign, are concerns about the students deteriorating well-being. In particular, student resilience and community have suffered during the pandemic. Promoting the well-being of university students is paramount.

The campaign aims at student well-being through three different themes: health, exercise and happiness. During the rest of the year, various themed events and challenges/arrangements/happenings will be organized for all university students in Vasa.

The campaign starts with the event Together Around the World, which encourages students to move and exercise. This will take place on 3 May to 30 May.

The goal of the event is to travel around the world together, a total of 40,000 km. During the event, we encourage companies to donate to Nyyti ry to promote students’ mental health. Nyyti promotes students’ mental health and ability to study nationwide. Our goals are high, we aim for a € 1 donation for every kilometer, for a total of € 40,000.

We are currently looking for partners for cooperation. Feel free to contact us, every action matters!

The campaign is implemented by VYY and ÅAS in cooperation with other student unions in Vaasa. The campaign involves the Student Union of Vaasa University of Applied Sciences (VAMOK), Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f. (SSHV), Studerandekåren Novium, Opiskelijan Vaasa – Vasa Studerande (OVVS), Justus ry/rf . The city of Vasa is also involved in the campaign.

Read more about the campaign here!