Kära kårmedlemmar,

Studentkårens utskott har kommit igång med sina verksamhetsår. Vi ser framemot ett givande år och om du vill vara med är det fortfarande möjligt.

Jämställdhetsutskottet stöder styrelsens jämställdhetsarbete. Till områden som vi arbetar med hör bland motarbetande av sexuella trakasserier samt utvecklingsmöjligheter då det kommer till tillgänglighet vid specialföreningarnas evenemang.

I Miljöutskottet hjälper vi styrelsen med miljö-och klimatarbete. Vi har kommit igång och har många idéer och verksamhetsmål hittills. Inför hösten jobbar vi på ett spännande klimatprojekt i samarbete med ett finskt miljöutskott. Det finns förstås rum för fler idéer och perspektiv, så häng gärna med!

Evenemangsutskottet stöder styrelsen vid behov till evenemangsrelaterade frågor och uppgifter. Utskottet söker ännu ordförande samt fler medlemmar, intresseanmälan samt frågor kan skickas till lukas@studentkaren.fi.

Utskotten välkomnar nya medlemmar från både Åbo och Vasa. Om du är intresserad av att gå med i ett utskott, delta i ett möte eller har frågor eller förslag, tveka inte att ta kontakt med oss.

Varma hälsningar,

Emma Andersson, Miljöutskottets ordförande (emmsandersson97@gmail.com)
Ronja Lillkåll, Jämställdhetsutskottets ordförande  (ronja.lillkall@abo.fi)

Dear student union members,

The committees of the Student Union at Åbo Akademi University have gotten started, and we look forward to a rewarding year of working together. If you want to be a part of it you’re still welcome to join.

The Equality Committee supports the board’s work for equality. Some areas we’re looking into are prevention of sexual harassment and promotion of accessibility at student association events.

The Environmental Committee helps the board with nature and climate issues. We have gotten started and we have many ideas and goals so far. We are planning an exciting climate event for the upcoming fall. There is of course room for more ideas and perspectives – feel free to join us!

The Event Committee supports the board when needed for event-related issues and tasks. The committee is still looking for a chairman and more members, expressions of interest and questions can be sent to lukas@studentkaren.fi.

The committees welcome members studying at both campuses (Vasa and Åbo). If you’re interested in joining a committee, attending a meeting, or have any questions or suggestions: don’t hesitate to get in touch with us.

Best regards,

Emma Andersson, Chair of the Environmental Committee
(emmsandersson97@gmail.com)
Ronja Lillkåll, Chair of the Equality Committee
(ronja.lillkall@abo.fi)