ÅAS fullmäktige har på mötet 02/21 valt ordföranden för sina utskott. Nu har  DU chansen att anmäla intresse om att sitta i ett utskott. Eller varför inte flera? 

Våra utskott: 

Jämställdhetsutskott 

– Hjälper styrelsen att fortsätta arbetet för ett jämlikt Åbo Akademi.
Ordförande: 
Ronja Lillkåll (ronja.lillkall@abo.fi) 

Miljöutskott 

– Hjälper ÅAS i miljöfrågor.
Ordförande
:Emma Andersson (emmsandersson97@gmail.com)  

Evenemangsutskott 

– Hjälper vid behov till i evenemangsrelaterade frågor och uppgifter.
Styrelsemedlem: Lukas Akantu (lukas@studentkaren.fi)  

 

Utskotten fungerar som stöd för styrelsens arbete. Utskotten sammanträder cirka en gång i månaden eller enligt behov. Närvaro samt yttranderätt vid utskottsmöten tillkommer samtliga kårmedlemmar. Skicka in din intresseanmälan per e-post till ordförande (eller den ansvariga styrelsemedlemmen) för det utskottet du är intresserad av att vara med i. En kårmedlem kan sitta med i vilket utskott som helst, oavsett studieort. 

Deadline för anmälan är måndag 15.3 kl. 12:00. Dock är det möjligt att komma med i utskotten senare (om du t.ex. är på utbyte eller annars förhindrad just nu).

En sån här chans får man bara en gång i livet!