Kårkansliet i Åbo är stängt tills vidare

Du kan nå vår serviceexpert Markus på kansli@studentkaren.fi eller 02 215 4650 vardagar kl. 12–15. I brådskande fall som kräver besök till kansliet, vänligen kontakta Markus under kanslitid.

Ifall du behöver läsårsdekal till ditt fysiska studiekort, kan du gratis använda det digitala studiekortet Frank App. Det är också möjligt att posta studiekortet till ÅAS kansli för att få en dekal, se hemsidan för mer information.

Kårkansliet i Vasa är stängt tills vidare

Du kan nå vår serviceexpert Amanda på havtornen@studentkaren.fi eller 06 324 7225 kl. 12–15 mån, ons, tors. I brådskande fall som kräver besök till kansliet, vänligen kontakta Amanda under kanslitid.

Ifall du behöver läsårsdekal till ditt fysiska studiekort, kan du gratis använda det digitala studiekortet Frank App. Det är också möjligt att posta studiekortet till ÅAS kansli för att få en dekal, se hemsidan för mer information.

The Student Union Office in Åbo is closed until further notice

You can contact our Service Expert Markus at kansli@studentkaren.fi or 02 215 4650, on weekdays noon to 3 p.m. In matters that require a visit to the office, please contact Markus for possible special arrangements.

If you do not have a validation sticker on your student card, you can the electronic student card Frank App for free. You can also send your student card to the Student Union Office via postal services, to get a validation sticker. For more information see our website.

The Student Union Office in Vasa is closed until further notice

You can contact our Service Expert Amanda at havtornen@studentkaren.fi or 06 324 7225, on Mon, Wed and Thurs between noon and 3 p.m. In matters that require a visit to the office, please contact Amanda for possible special arrangements.

If you do not have a validation sticker on your student card, you can use the electronic student card Frank App for free. You can also send your student card to the Student Union Office via postal services, to get a validation sticker. For more information see our website.